Nuorempana rukoukseen ja siihen liittyviin pyyntöihin minulla oli korkeat odotukset, odotin jotain ihmeellistä ja maagista. Koska odotukseni eivät maagisesti täyttyneet tulin päätelmään, että eihän tämä toimi.

Myöhemmin iän ja kokemuksen kautta olen tullut tarkastelemaan uudelleen rukouksen toimivuutta ja olen tullut siinä kovin erilaiseen loppupäätelmään. Rukous toimii arvaamattomilla tavoilla:

  1. Toistuvasti tapahtuva rukous on pysähtymisen hetki päivässä, jolloin voi muistaa mitkä ovat tärkeimpiä asioita elämässä ja päivässä.
  2. Rukous vahvistaa jo olemassa olevia myönteisiä tunteita kuten kiitollisuutta ja ilon aiheita mitä on elämässä tällä hetkellä.
  3. Yhteinen rukous voi auttaa myös jakamaan sekä ilon, että surun aiheita vaikkapa perheen, seurakunnan tai ystävien kesken ja kommunikoi myös muille tärkeää informaatiota.

Kun rukoukseen yhdistää kuuntelun, alkaa ihmeitä oikeasti myös tapahtua.

”Rukous on sitä kun puhumme Jumalalle, meditaatio sitä kun kuuntelemme.” – Edgar Cayce

Useimmiten myös rukouksen tarkoitus ei niinkään ole välttämättä se mitä me voimme saada, vaan se mitä me voimme antaa. Eli miten me voisimme olla Jumalan työkalu maan päällä?

“Rukouksiin vastataan useimmiten siten, että Jumala käyttää muita ihmisiä. Niinpä rukoilen, että hän käyttää meitä. Rukoilen, että me olemme vastaus ihmisten rukouksiin.” – Jeffrey R. Holland

Juuri hyveiden harjoittamisen kautta meistä voi tulla Kristuksen kaltaisia ja Kristuksen kaltaiseksi tulemisessa on yksi tärkeistä mahdollisuuksista mikä meillä on tässä maanpäällisessä vaelluksessa. Rukous pitää meille tärkeimmät asiat mielessä, kuuntelu/meditaatio auttaa meitä saamaan myös palautetta siitä miten me etenemme tässä maanpäällisen vaelluksemme tarkoituksessa.

Iloa ja energiaa päivääsi!

Janne