wheat-865152_1920.jpg

Herkkyys on helppo ymmärtää sillä, että ympäristö vaikuttaa ihmiseen herkästi. Tämän vaikutussuhteen vuoksi herkkyys on käsitteellisesti jopa jonkin verran kielteinen. Tässä havainnoinnissa jää paljon pois siitä mitä herkkyys todella on: kykyä aistia herkemmin ympäristöä.

Vuosina 2015 törmäsin ensimmäistä kertää ertiysherkän käsittteeseen ja koen pystyväni identifioitumaan siihen vahvasti.

Erityisherkät.fi sivulta tiivistetttynä erityisherkkyyden määritelmä:

Yhdysvaltalainen psykologian tohtori Elaine Aron luokittelee erityisherkkyyden piirteet neljään pääryhmään kirjassaan Psychotherapy and the Highly Sensitive Person. Luokittelun muistamista helpottaa alkukirjaimista muodostuva lyhenne DOES:

D – Depth of processing (syvällinen tiedon prosessointi)

O – Overarousability (kuormittumisalttius)

E – Emotional intensity (vahva eläytymiskyky)

S – Sensory sensitivity (tarkka havainnointikyky)

Lapsuudestani ja nuoruudestani se kuka minä olin, oli lähinnä heikkous. Elaine Aronin määritelmän avulla aloin näkemään valtavia vahvuuksia itsessäni ja tunnistamaan kohtia missä voin toimia toisin, jotta voin pysyä toimintakykyisenä. Aloin näkemään erityisen herkkyyteni vahvuutena.

Vahvuuteni ovat olleet läsnä jatkuvasti, kukaan ei niitä vain osannut kommunikoida. Itselleni oli tärkeää oivaltaa, että pohdin asioita syvemmällä tasolla kuin suuri osa muista ihmisistä. Tämä arvostus itseäni kohtaan on nostanut myös muiden ihmisten arvostusta minua kohtaan. Toinen iso käänne on nimenomaan varsinaisen herkkyyden osalta: herkkyys on havainnointikykä ympäristöstä ja muista ihmisistä.

Vastaavasti myös olen oppinut ymmärtämään, että kuormitun herkemmin kuin muut ihmiset. Introverttinä ihmisenä tarvitsen paljon omaa aikaa ja tilaa itselleni pysyäkseni toimintakykyisenä.

Määritelmällisesti siis herkkyys on vain nopeampaa tai syvempää aistimista. Herkkyys johtaa aistihavaintojen lukumäärän kasvuun, mikä luonnollisesti kuormittaa kokonaisuutta enemmän. Toisaalta se tuo myös enemmän tietoa jonka pohjalta tehdä viisaampia ratkaisuita.

Tietoisuustaidot ovat tärkeä työkalu herkälle ihmiselle vivuttaakseen vahvuuksiaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Otetaan vaikkapa elätymiskyky: siitä on tietenkin hyötyä esimerkiksi oppimisen tai ymmärtämisen kannalta valtavasti. Toisaalta mikäli toimintatapana on jatkuvasti ja kaikkien vastaantulijoiden tilanteisiin eläytyä vahvasti, niin se on tarpeettoman kuormittavaa toimintaa.

Täytyy tulla tietoisiksi omista taipumuksistaan ja ymmärtää missä kohtaa ne palvelevat tarkoitusta ja missä kohtaa ne eivät palvele tarkoitusta.

Omien taipumusten tunnistaminen ei välttämättä poista taipumusta, mutta se auttaa jaksamaan ja annostelemaan voimavaroja paremmin ja näin ollen jaksamaan paremmin.

Pienetkin havainnot voivat olla valtavan vaikuttavia ja se vaatii erityistä herkkyytä huomata nämä pienet asiat. Herkkyys pääsee vahvimmilleen kun sen tuomat havainnot tuo hyveiden kautta ilmeiseksi myös muille. Herkkyys on olevan eli totuuden tutkimista. Sen esiin tuominen vaatii rakkautta ja rohkeutta.

Parhaimmillaan tarkat havainnot tuovat muissa ihmisissä heidän vahvuuksiaan esille ja nostavat näin koko yhteisön tasoa.

Tuo siis esiin enemmän sitä mikä on totta, hyvää ja kaunista.

Iloista ja energistä päivän jatkoa!

Janne