horse-shoe-110987_1280.jpg

Ihmiselle tekee hyvää onnistua välillä.

Oma elämämme on kosmisessa mittakaavassa rajallinen. On rajallinen määrä huomiota meillä nyt tässä hetkessä käytössä ja itseasiassa tämä hetki on ainoastaan mitä meillä on. Tästä siirrymme seuraavaan hetkeen ja tämän hetken päätökset vaikuttavat kaikkiin tuleviin hetkiin.

Ei ole kovin yhdentekevää tulevien hetkien kannalta se mitä me nyt tässä hetkessä puuhaamme.

Kiitos siis huomiostasi.

Onnistumisia merkityksellisimmissä ja oikeammissa asioissa tukee ensinnäkin omien vahvuuksien tunnistaminen.

Omat kokemuksesi ja reflektiosi aikaisemmista kokemuksista on yksi lähde. Tietenkin myös palautteet joita olet elämäsi aikana saanut.

Yksi parhaista ulkopuolisista tahoista, joista voi saada vinkkejä omista taipumuksista ja vahvuuksista on Strengthsfinder 2.0. Se on Gallupin ja Tom Rathin kehittämä testi ja viitekehys.

Tein Strengthfinder testin 2016 vuonna ja edelleenkin kannan top 6 vahvuuksia muistikirjassani pitääkseni ne kirkkaasti mielessäni. Ne eivät ole koko totuus, eivätkä kata täysin taipumuksiani tai vaikkapa kokemuksen kautta tulleita kykyjä. Se on silti erinomainen kiteytys niistä, joissa suurimmaksi osaksi olen vahvimmillani.

Omat vahvuuteni ovat: connectedness, intellection, strategic, learner, relator ja arranger. Nämä kaikki on avattu kirjassa ja esimerkkien kautta. Palaan niihin silloin tällöin ja huomaan tiettyjä piirteitä.

Esimerkiksi relator (kyky ottaa erilaisen näkökulmat huomioon) vahvuuden vieren olen kirjoittanut itselleni korostuksineen, että saan paljon mielihyvää siitä kun saan auttaa lähimmäisiä hyvien ideoiden tai keskusteluiden kautta. Itsestäänselvyydet välillä unohtavat ja siksi niistä täytyy muistuttaa itseä.

Vahvuudet liittyvtä onnistumisiin hallinnantunteen vuoksi. Voimme valita onnistua asioissa, joissa meillä ei ole vahvuuksia tai opimme jopa kääntämään heikkouksia vahvuuksiksi. Suurimmaksi osaksi vahvuuksia kannattaa vivuttaa, vahvistaa ja tuoda enemmän esiin.

Vahvuudet, sitkeyden kautta muutettuna oikeiden asioiden tekemisen tavoiksi tuottaa väistämättä oppimista ja onnistumisia. Alkuun oppimista enemmän (mikä on ”oikein”, mikä on ”väärin”) ja lopulta onnistumisia toistuvasti.

Tunnista oikeat vahvuutesi, tunnista oikeat asiat ja toista oikeiden asioiden syyt ja seuraukset. Onnistumiset seuraavat väistämättömästi oikeiden asioiden tekemistä, kyse on vain enää ajasta. Valitse myös harjoituksesi sen mukaan, että rajallinena aikasi ja huomiosi riittää.

Iloa ja energiaa harjoituksiin!

Janne