confucius-547152_640.jpg

Elämä on filosfofiaa eli oppimista. Ja sinä olet filosfoi, mikäli niin haluat.

Filosofilta mitään ei voi viedä pois, koska hän keskittyy siihen mistä voi päättää.

Filosofi kantaa vastuun. Niin hyvässä kuin pahassa. Erityisesti pahassa, koska hyvässä kunnian jakajia riittää. Filosofi keskiityy pyyteettömään antamiseen. Pyyteetön antaminen on karma yoga eli harjoitus joka vie kohti vapautumista ja valaistumista.

Filosofi ymmärtää, että hyvä ja paha ovat kolikon eri puolia ja siten kolikosta erottamattomia. Kolikko ei ole kolikko ilman, että siinä on molemmat puolet. Samaan tapaan hyvä ja paha ovat ihmisen, olennon tai asian kaksi puolta.

Filosofia kiinnostaa historia, koska historia on jo tapahtunut ja tapahtuu joka hetki.  Filosofi on läsnä, koska todellisuus on nyt.

Viisautta ja vaurautta!

Janne