grapes-3550729_640.jpg

Se mitä on, on syntynyt tyhjästä. Myönteinen muutos on kiihtyvä voima maailmassa, tämä oli professori Hans Roslingin lahja maailmalle. Hän on aiheesta puhunut mm. TEDissä ja kirjoittanut kirjan Faktojen maailma.

Ainoa paikka josta muutoksen voi aloittaa ja se on nykyhetki. Faktat ja luvut antavat meille vinkkejä siitä missä me olemme nyt. Se, että on kiinnostunut luvuista ja faktoista, tarkoittaa siis, että on kiinnostunut ihmisistä ja nykytilanteesta. Faktat ja luvut johdattavat meidät lähemmäs juurisyitä jos osaamme tulkita niitä oikein.

Pelkästään faktat ja luvut eivät riitä, meidä täytyy myös kyetä tekemään muita tarkkoja havaintoja maailmasta. Täydellistä kuvaa todellisuutta meidän on vaikea edes saada, sillä kaikenlaiset mielen aistimis- ja ajaatteluharhat tulevat tielle.

Ihmismieli on kohtuullisen rauhaton ja menee äärimmäisestä toiseen. Havaitsin esimerkiksi tänään illalla sosiaalisessa mediassa tämän trendin: toisaalta nostamme todella kivoja koira/kissa/mikä tahansa söpö – hauska eläinvideo asioita esille ja sitten toisessa ääripäässä haemme sellaista pahoinvointia ja muita tunteita sosiaalisesta mediasta.  On helpompaa hakea ääripää tunteita ja yksinkertaistettuja otoksia, kuin nähdä vaivaa faktojen ja lukujen eteen.

Maailmassa on kuitenkin monia Hans Roslingin kaltaisia ihmisiä, jotka ovat edelleen kiinnostuneita luvuista ja totuudesta. Yksi tällainen henkilö on kollegani Saku Keskitalo.

Saku näkyy valtavasti vaivaa sekä lukujen, että ihmisten ymmärtämiseen. Hänellä on myös testattua ymmärrystä siitä, miten luoda näkymättäömästä näkyvää ja mitattavaa. Oivalsin keskustelustamme pari viikko takaperin, että kun teemme mitää todella tärkeää, siitä tulisi tehdä mitattavaa.

Uutta tietoa tämä ei tietenkään ollut, vaan oivalsin tämän uudelleen. Mestarit ovat valtavan kiinnostuneita perusasioista ja pyrkivät toteuttamaan niitä.

Lukuja jos miettii, niin oikeastaan mikä tahansa tekeminen saadaan muutettua luvuiksi. Esimerkiksi elämäntarkoitukseni eli hyvä karma toteutumisen olen jo muuttanut mitattavaksi tekemiseksi sitä tosin ensin edes oivaltamatta: nettokarma tilinpäätös jonka teen päivittäin, ottaa jo lukumäärällisesti kantaa siihen olenko plussalla vai miinuksella. Alusta asti olen tietoisesti pyrkinyt saamaan enemmän vasempaan (+) sarakkeeseen tavaraa kuin oikeaan (–) sarakkeeseen. Jos tämän harjoituksen haluaisi viedä vielä pidemmälle niin voisi ottaa painotukset käyttöön.

Kaikkein tärkein tehtävä tulee muuttaa mitattavaksi, muuten se on oikeastaan herjausta sitä käytettyä aikaa kohtaa. Täytyy kuitenkin pohtia mikä on järkevää ja mikä ei? Mittaamisen tulisi olla yksinkertaista ja tarkoituksenmukaista.

Piilakson yrityksissä on puhutaan niin kutusta pohjantähti mittarista (North Star Metric), jossa tunnistetaan yrityksen arvon kasvattamisen kannalta tärkein yksittäinen mittari. Oli kyse sitten oman tai yhteisön elämäntarkoituksen täyttämisestä, niin tällainen on tunnistettavissa.

Minkä yhden asian tekeminen tekee kaikesta muusta helpompaa tai tarpeentonta? – Gary Keller, the One Thing

Näkymätöntä on e mitä ei vielä ole. Ensin näkymättömästä täytyy tehdä näkyvää jollakin tasolla. Numerot ja luvut ovat tästä esimerkkejä: ne kertovat paljon menneestä ja myös potentiaalisesti tulevasta jos me annamme niille mahdollisuuden. Samalla tavalla kuin voimme laskea mennyttä, voimme spekuloida tulevaa. Erityisesti jos perustamme laskelmamme todellisuudesta ja nykyhetkestä käsin, on perusteltua uskoa niiden toteutumiseen. Luvut itsessään luvoat jo valtavaa uskoa tulevaisuuteen kun huomaamme ja tiedämme, että ne ovat tehtävissä.

Näkymättömästä voi tehdä näkyvää myös paljon konkreettisemmin: olipa tavoitteesi mikä tahansa tuo siitä joku kuva, symboli tai vaikkapa malli arkeesi. Niin, että luot siitä mitä tahdot saada aikaiseksi niin jonkinlaisen oikean asian arkeesi ja näin se pysyy mielelläsi. Luvut ovat ehkä silta nykyisestä oikeaan, mielesi tarvitsee kuitenkin muistaa hahmottaa tulevasta jokainen mahdollinen yksityiskohta. Tämä antaa sinulle energiaa ja toisaalta myös mielellesi kyvyn lykätä tarpeentyydytystä sekä parantaa itsekontrolliasi nykyhetkessä.

Yhteenveto:

  • Visualisoi tavoitteesi ja tee siitä näkyvää sekä lukuina, että symboleina.
  • Tunnista ja hyväksy nykytilanne. ”Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen” – J. K. Paasikivi Thomas Carlyleyta mukaillen.
  • Tunnista tärkein tekeminen ja tee siitä mitattavaa.
  • Toteuta ja opi: mitä voisi tehdä enemmän, mitä voisi tehdä vähemmän?
  • Toista kunnes kuolet tai olet maalissa 😊

Viimeiseen kohtaan voisin vielä kommentoida, että tämän vuoksi on tärkeää pohtia oikeasti mitä elämällään tekee koska muuten saatamme kuolla matkan varrella ja olla tekemättä meille mitään merkityksellistä.