tianjin-2185510_640 (1).jpg

Ihmisen onnellisuus tulee hyvin pitkälti hänen hallinnantunteestaan. Ihmisen tuottavuus ja jopa menestys seuraa puolestaan onnellisuutta. On siis kohtuullisen selvää, että tähän hallinnantunteeseen kannattaa panostaa.

Mitkä asiat oikeastaan ovatkaan meidän hallinnantunteemme sisäpuolella, eli tämä stoalaisuuden perusharjoitus… Tänä päivänä useissa teoksissa opetetaan hallinnan ympyrää tästä harjoituksesta, esim. Stephen Coveyn 7 Habits of Highly Effective People tai Shawn Anchorin Happiness Advantage.

Siinä missä stoalaiset tyytyivät vain erottamaan sen mikä on hallinnantunteen sisäpuolella ja muut asiat, tämän päivän versio voi mennä hyvinkin vaikkapa tällä tavalla:

hallinnany

  • Huolen ympyrässä kaikista uloimpana on asiat, joista ei voi ollenkaan päättää tai vaikuttaa. Esimerkkejä tällaisista asioista ovat force majeur, markkina tai painovoima.
  • Vaikuttamisen ympyrässä ovat asiat, joista voit vaikuttaa muttet päättää. Näitä ovat esimerkiksi muut ihmiset kuten asiakkaasi, ystäväsi tai vaikkapa puolisosi.
  • Hallinnan ympyrässä on sitten asiat, joista sinä voit päättää ja joista sinä voit vaikuttaa. Nämä ovat sinun tekemisesi, asenteesi jne.

Tänään opin ja oivalsin, että oikeastaan itsekkään ei ole niin paljon hallinnantunteemme sisäpuolella kuin tämän mallin mukaan voisi ymmärtää. Sen vuoksi tein tästä tarkemman version:

HallinanY2

Ulkokehistä viis. Hallinnanympyrän oikeasti tulisi kattaa vain asiat, joista voimme todella päättää. ”Itse” on liian laaja käsite hallinnantunteeseen. Kun oikeasti puhutaan hallinantunteesta, niin siihen kuuluu ainoastaan tietoinen mielemme ja valinnat joita teemme siellä. Joskus ne valinnat muuttuvat tietoiseksi toiminnaksi, toisinaan eivät.

Hallinnantunne on kaikki kaikessa. Pienet päätökset ja valinnat kasvattavat hallinnantunnetta sekä näin myös koettua onnellisuuttasi. Itseasiassa pienillä valinnoilla on kaikista suurin merkitys hyvinvointisi kannalta. Teet näitä valintoja jatkuvasti.

Hyvä varmistuskysymys sekä hallinnantunteen, että onnellisuuden kasvattamiseksi on: kasvattaako tämä omaa ja muiden ihmisten hyvinvointia?

Erinomaista illan jatkoa!

Janne

P.s. tässä vielä täytettynä hallinannympyrä:

hallinnan ympyrä