adventure-1807524_640 (1)

Turhautuminen on tunnehinta läpimurrosta, opettaa Jari Sarasvuo ansiokkaasti. Mistä tahansa merkityksellistä, arvojen mukaisesta ponnistelusta tulee maksaa jotain hintaa kunnes lopulta oivallus ja oikeasti se arjen toiminta muuttaa muotoaan halutuiksi tuloksiksi.

Sen vuoksi määrittelisinkin tason, kyvyksi tuottaa mitattavia tuloksia. Tasonnosto puolestaan viittaa selkeästi havaittavaan parannukseen kyvyssä tuottaa tuloksia, sellaiseen nousuun joka ei mene siihen normaaliin päivä tai viikko vaihteluun, vaan se on pysyvä askel eteenpäin. Tasonnoston tapahtuessa yleensä sekä uskomus, että toiminnan tasolla on tapahtunut jonkinlainen muutos.

Toiminnan tuloksellisuuttaaa määrittää luontaiset ja hankitut taipumukset. Toisaalta toiminnan perusteena on uskomukset, että jos teen näin niin X tapahtuu, joten jokaista toimintaa ohjaa uskomuksemme siitä mitä maailma on ja mitä me siinä maailmassa kykenemme tehdä.

Osittain kun saamme todisteita siitä mikä on mahdollista uskottavasta lähteestä me pystymme kopioimaan sitä ainakin tiettyyn pisteeseen asti (hankkia näitä taipumuksia). Toisia taipumuksia me emme voi kopioida, vaikkapa nautinto musiikkia kohtaan voi toki syntyä, mutta absoluuttista sävelkorvaa on vaikeampi hankkia.

Pystymme vaikuttamaan omiin uskomuksiimme ja hankkimaan taipumuksia jotka tukevat näiden uskomuksien mukaista toimintaa.

Me teemme sen minkä me uskomme olevan mahdollista.

Me saavutamme sen minkä me uskomme voivamme saavuttaa.

Uskomuksemme siitä mikä on mahdollista on tietynlainen yläraja uskomus. Me toimimme sillä tasolla mitä me uskomme, että on mahdollista. Olemme käveleviä odotusarvo termostaatteja.

Gay Hendricks avaa kirjassaan The Big Leap hienosti sitä miten me juutumme epäpätevyyden, pätevyyden tai jopa erinomaisuuden tasolle. Hän kuvailee neljättä tasoa nerouden tasoksi johon meillä kaikilla on kyky jos opimme purkamaan meille epäedulliset ajattelutavat.

Epäedulliset ajattelutavat viittavat vahvasti egoon ja sen tahtoon säilyttää nykytila. Egolle ei ole kannattavaa lähteä muuttamaan nykytilaa, sillä se on tarpeeksi hyvä ja kaikki muu on riski. Egoon liittyy vahvasti pelko muutoksesta. Kun vaikkapa tässä tasonnoston tapauksessa muutos hyvään tapahtuu niin ego ja alitajunta alkaa itseasiassa sabotoida omaa elämäämme, sillä se on jotain uutta, tuntematonta ja siten jollain lailla vaarallista.  Sisäinen termostaattimme ei salli näin hyvää olotilaa ja sen vuoksi tuttu ja turvallinen on palautettava.

Näitä hyvän olon tunteista seuraavia sabotoiva toimenpiteitä Gay Hendricks kutsuu kirjassaan ”Upper Limit Problems” tai lyhtenteellä ULP. Kyseessä siis sellaiset ylärajan saavuttamisesta seuraavat ongelmat, kuten vaikkapa yllättävän rahan tuhlaaminen tai vaikkapa ihmissuhteiden sabotointi mikäli menee totuttua paremmin.

Nämä yläraja ongelmat siis johtuvat hyvin pitkälti suhteesta itseemme. Stoalaiset ovat pitkään jo tietäneet, että ego on meidän oma vihollisemme. Ego on osa meitä, muttei meidän se paras minämme joka me voimme olla.

Tasonnostoon liittyy oleellisesti se aika jolla tuloksia mitataan tai tasonnostoa tarkastellaan. On vaikea päättää kultamunien ja kultamunia munivien hanhien välillä.

Pitkällä tähtäimellä tasonnosto lopulta pohjautuu siihen, että kykenemme luomaan terveemmän suhteen itsemme, jotta voimme muodostaa terveemmän suhteen muihin ja ympäristöömme. Henkilökohtainen hyväksyntä ja kasvu on se mistä meidän kaikkien täytyy aloittaa, jotta voimme millään tavalla hyödyttää muita tai maailmaa ympärillämme.

Nämä ajatukset eivät kuitenkaan lohduta niitä jotka hakevat nopeampia voittoja. Niihin on minulla sellainen ajatus, että lyhyen aikatähtäimen voitot perustuvat kuitenkin kykyyn luoda sellaisia taipumusyhdistelmiä sellaisella fokuksella ja energialla johon muut eivät kykene.

Kyky tunnistaa sellaisia taipumusyhdistelmiä jotka luovat arvoa saattavat olla sattuman kauppaa, intuitio, viisaampieen ohjausta tai tietoista kykyä osata laskea 1+1 = >2.

Tasonnosto kuitenkin edellyttää tekemistä, mestarillisuus edellyttää harjoittelua ja mestarit harjoittelevat päivittäin. Use it or lose it.

Taso nousee kun jaksaa palata perusasioiden ääreen. Olet varmaan kuullut 10 000 tunnin säännöstä? Oletko miettinyt mitä tapahtuu 20 000 tunnin tai 30 000 tunnin jälkeen?  Ehkä siellä on vielä jotain. Jos aihe kiinnostaa syvemmälle suosittelen ainakin seuraavia kirjoja:

  • The Big Leap, Gay Hendricks
  • Mastery, Robert Greene