jogging-2343558_640 (1).jpg

Sisäinen motivaatio syntyy sisältä, omasta halusta, vapaudesta, kyvystä ja merkityksestä käsin. Sen syntymistä määrittää pikemminkin yksilö ja hänen uskomuksensa suhteissa olosuhteisiin sekä kulttuuriin.

Sisäisestä motivaatiosta puhutaan paljon ja erityisesti sen suomat energia eli kyky tuottaa tuloksia näyttäisi olevan ylivoimainen luovassa ja monimutkaisessa työssä mitä pitkälti tämän päivän tietotyö on.

Samaan aikaa yksinkertaisessa ja rutiininomaisessa työssä edelleen ulkoiset motivaattorit näyttävät kuitenkin toimivan ja palvelevan tehtäväänsä.

Olipa se sitten sinun itsesi kannalta tai työyhteisön kannata, sisäinen motivaatio on huomattavasti kestävämpi voima. Sisäinen motivaatio määritelmällisestikkin vaatii, että halu tehdä lähtee sisältä eli sitä häiritsemässä pitäisi olla mahdollisimman vähän häiritseviä tekijöitä kuten vaikka porkkanoita ja rangaistuksia. Sen sijaan pitäisi olla vapautta, kyvykkyyttä ja tarkoitusta. Tieto siitä mitä tavoitellaan, taitoja tuota tavoitetta kohti kulkemiseen ja sitten vapaus valita se tie kohti tavoitetta.

Sisäinen motivaatio on siis tekemistä tekemiselle annetun merkityksen vuoksi. Monesti sisäisesti määritelty merkitys tekemiselle syntyy suhteessa ulkomaailmaan, vaikkapa työyhteisöön ja siihen kulttuuriin. Mitä siellä keskustellaan vaikkapa teidän visiosta tai tavoitteista määrittelee sen kuinka merkitykselliseksi se koetaan. Sisäinen motivaatio on tarina siitä miksi me tulemme jota haluamme elää todeksi.

 

Mistä sitä saa lisää?

Vapaus, kyvykkyys ja tarkoitus vaativat tietysti myös toteutumista, eli etenemisentunnetta. Etenemisen tunne puolestaan liittyy erittäin vahvasti ihmisen terveyteen eli toimintakykyyn ja hallinnantunteeseen. Lisätään nyt tähän vielä, että ihminenhän ei ole yksilö, vaan monikko, sillä synnymme osaksi laumaa ja tahdomme kuulua joukkoon eli olemme laumaeläimiä luonteeltamme emmekä irrallaan tai yksin tästä maailmasta, vaikka dualistinen ajattelutapa tähän ohjaakin virheellisesti.

Sisäisestä motivaatiosta tulee itseään ruokkiva kierre kun uskomme tarinan toteutumiseen kasvaa ja saa vahvistusta ympäristöltämme.

Tähän kaikkeen liittyy oppiminen ja onnistumiset. Vapaus valita tie kohti tarkoitusta: emme aina onnistu, mutta opimme. Kykymme kasvavat, me kuljemme kohti mestaruutta, meistä tulee mestareita.

 

Mukavaa maanantai iltaa!

Janne