Elämän haasteet ja hetkelliset repsahdukset saavat uutta toivoa ja mahdollisuuksia, mikäli alkaa ajatella elämää mahdollisuutena edistyä ja tulla Jumalan kaltaisiksi. Jumalan kaltaiseksi tuleminen maallisessa olomuodossa ei ole helppoa, mutta asteittainen edistyminen on mahdollista kaikilla elämän osa-alueilla.

Neljä osa-aluetta missä voimme kehittyä:
– Fyysinen, voimme vahvistaa kehoamme liikunnalla, ravinnolla ja levolla
– Hengellinen, voimme vahvistaa uskoamme, ihmis-, jumala- ja maailmakuvaamme
– Älyllinen, voimme vahvistaa ajattelu- ja tiedonhankintataitojamme
– Sosiaalinen, voimme vahvistaa ihmissuhteitamme.

Viisaampi toiminta kaikilla näillä osa-alueilla vahvistaa meitä ja sitä kautta myös omaa kykyämme palvella muita ja elää esimerkillisesti.