Rehellisesti sanottuna minä en ole penaalin terävin kynä. En ole, enkä ole koskaan ollutkaan. Todisteita löytyisi puolesta ja vastaan, mutta ei käytetä sen analysointiin enempää aikaa tässä.

Aloitetaan älyllisen terävyyden määritelmällä. Oxford Languages määrittelee älykkyyden kyvyksi hankkia ja soveltaa hankittua tietoa ja kykyjä. Mikäli pohdimme tätä määritelmää tarkemmin, tajuamme ettei kyse ole älykkyydestä. Tiedon hankkiminen ja soveltaminen on jotain aivan muuta.

Sokrates määrittely mm. viisauden kyvyksi tietää mitä ei tiedä. Mikäli tähän pystyy, niin pystyy aika moniin asioihin. Tällä määritelmällä vaikka et olisikaan penaalin terävin kynä nyt, sinusta silti saattaa tulla vielä viisas ja nöyrä oppilas sen valossa mitä et vielä tiedä.

Laajennetaan älykkyyden määritelmää moniälykkyysteorian (engl. theory of multiple intelligences) mukaisesti: ihmisellä ei ole yhtä yleistä älykkyyttä, vaan erilaisia älykkyyden muotoja.

Näin ollen esimerkiksi mikä tahansa taidollinen erinomaisuus on tietynlainen ilmentymä älykkyydestä. Minulla ei ole ollut huolta tai pelkoa siitä, että ettenkö olisi nähnyt ja kokenut riittävästi epäonnistumisia elämäni varrella. On toki onnistumisiakin tullut kasvavissa määrin, mutta en laskisi niitä erityisesti älykkyyteni ansioksi. Pikemminkin laskisin kaikki saavutukseni älyllisen nöyryyden ansioksi. Älyllisellä nöyryydellä tarkoitan juuri Sokrateen kykyä tunnustaa se mitä ei tiedä ja yrittää ymmärtää.

Olen huomannut, että matkallani yrittää ymmärtää asioita selkeästi opin oikeasti. Opin myös ottamaan muutamilla kysymyksillä selvää mitä muut ymmärtävät tai eivät ymmärrä. Harvassa ovat ne ketkä myöntävät, etteivät ymmärrä, vaikka eivät ymmärrä. Yleensä kun törmään ihmisiin, ketkä myöntävät etteivät ymmärrä, ystävystyn heidän kanssaan.

Vaikka et olisikaan penaalin terävin kynä, tai vaikka oletkin. Voit oppia aivan riittävästi kaikista tärkeimmistä asioista, etenkin siitä mitä et tiedä. Pian opit myös sen mitä muut eivät tiedä ja jo pelkästään sen avulla vääjäämättä pystyt auttamaan monia ihmisiä eteenpäin elämässäsi.

Iloista ja energistä illan jatkoa!

Janne