Onnellisuus kokemuksena tarkoittaa sitä, että se määrittyy sisäisesti. Ulkoiset asiat tietenkin vaikuttavat sisäiseen kokemukseen, lopulta kokemus kuitenkin määrittyy sisältäpäin. Sisältäpäin voimme näet määritellä tai vaihtaa esimerkiksi näkökulmaa, joka puolestaan taas määrittää kokemusta.

Näkökulman vaihtamisen vertauskuva voisi olla erilaiset linssit joiden läpi katsot maailmaa: maailma näyttäytyy linssin värin mukaan.

Kokemuksen määrittämiseen tarvitset tietoisuustaitoja. Ensimmäinen tietoisuustaidoista on kyky pysähtyä ja tarkkailla.

Toinen on kyky ymmärtää kuka olet. Sinä et ole ajatuksesi. Sinä et ole tunteesi. Kuka sinä olet? Oletko sinä tarkkailija? Tarkkaile ajatuksiasi, sanoja ja kaikkea sitä mitä tulee mieleesi. Tarkkaile niitä ja päästä niistä irti. Sinulla on ajatuksesi, tunteesi ja sanasi, sinä et olet ajatuksesi, sanasi ja tunteesi. Kolmas on kyky päättää matkata kohti mielekkäitä merkityksiä saamallasi mahdollisuudella. Onnellisuuden, ilon ja energian kokemus tulee pitkälti oivalluksesta, että se kuka nyt olet on ok ja, että sinulla on mielettömän hienoja mahdollisuuksia tehdä elämässä sinulle merkityksellisiä asioita.