yin-yang-4527023_1280.jpg

Oikein tekeminen vaatii ymmärrystä siitä mikä on oikein.

Ja keitä me olemme sanomaan mikä on oikein?

Etiikka on oikeaa ja väärää tutkiva oppi.

Immanuel Kant kiteytti kategorisen imperatiivin, joka on hänen etiikan keskeinen maksiimi.

Oxfordin sanakirja määrittelee maksiimin lyhyeksi ja ytimekkääksi lauseeksi joka ilmaisee yleistä totuutta tai käytännesääntöjä.

Suomenkielisessä Wikipediassa (15.4.2020) kategorista imperatiivia kutsutaan ”ehdottamaksi käskylauseeksi.” Tieteen termipankki määrittää sen ehdottomaksi käskyksi.

Ehdoton viittaa siihen, että se koskettaa kaikkia ihmisiä olosuhteista riippumatta.

Ensimmäinen versio maksiimista sanoo, että toimi ainoastaan sen maksiimin mukaisesti, jonka toivot samaan aikaan tulevan yleiseksi laiksi (toimintatavaksi).

On helppoa löytää asioita, jotka eivät ole oikein maailmassa juuri nyt.

On vaikeaa nähdä niitä asioita jotka eivät ole näkyvissä ja silti ovat seurausta oikeista päätöksistä.

Esimerkiksi näin korona-ajan lenkkeilystä: on vaikea nähdä niitä päätöksiä kuinka monta ihmistä jätti tulematta lenkkipolulle sen vuoksi, että pystyivät valitsemaan vaikkapa jonkun muun ulkoilureitin. Sinun valitsemallasi reitillä on mahdotonta nähdä niitä muita valintoja, jotka muut tekivät. Sanotaan, että mikäli kaikki mahdolliset ihmiset olisivat valinneet tulla samalle reitille se olisi olla väärä valinta. Ja koska kaikki eivät valinneet tulla reitille samaan aikaan niin se oli oikea ja taitava valinta. Ja tätä on vaikea nähdä meidän mielessämme.

Oikeita valintoja ja päätöksiä on valtavasti ympärillämme, joita emme vain yksinkertaisesti näe.

Paljon helpompaa nähdä se taitamaton kohina, jota on ympärillämme milloin mistäkin asiasta. On helppoa nähdä väärä ja vaatii vaivannäköä nähdä oikea.

Vaivannäkö on rakkautta. Rakkaus pyrkii tekemään sen mikä on oikein, pelkkä ajatus ei riitä. Tarvitaan totuutta, tarvitaan oikeaa pohdintaa siitä mikä on oikein tai mikä on väärin ja miksi.

Ei riitä, että joku sanoo niin tai on sanonut.

Ei riitä, että moni ajattelee sen olevan oikein. Onko se oikeasti?

Yleinen ei tarkoita oikeaa. Eikä oikea tarkoita yleistä.

Kantin toiveissa toki oli, että oikea olisi yleistä ja niin on minunkin.

Silti tiedän varsin hyvin miten vaikeaa se on. Olemme epätäydellisiä ihmisiä ja täydellisyydestä käsin toimivaan ideaan emme yksinkertaisesti pysty.

Erinomaisuuteen pystymme ja voimme pyrkiä.

Iloa ja energiaa päivään, tuokoot se enemmän oikeita päätöksiä ja toimintaa!

Janne