rabbit-1882699_640.jpg

Jostain syystä tuli mieleen kuulla Tony Halmeen Viikinki biisi, joka on jäänyt mieleen jostain 2000 luvun alusta. Aika on tehnyt tepposet joko minulle tai lyriikoille, muutamia kohtia särähti korvaan ihan kunnolla.

2019 vuoden tosimies ei ole enää se metsästäjä, joka tarpoo tuolla metsissä.

Mitä miehekästä on ylivoimaisella aseella tappaa eläimiä?

2019 tosimies on se tiedemies, joka ratkoo haastavimpia ongelmia, joita ihmiskunta on kohdannut.

Ensimmäiset avaruuteen lentäneet ihmiset ovat olleet lentäjiä, pilotteja. Silloin suosittiin kylmähermoisuutta ja kykyä suoriutua paineenalla. Tämä on edelleenkin tietynlainen vaatimus.

Toisaalta avaruudessa on arvostettu insinööritaitoja ja kykyä ratkaista komplekseja teknisiä ongelmia sellaisten haasteiden eteen osuessa.

Kun lentäjä- ja toisaalta mekaaninen ymmärrys on saatu riittävälle tasolle, aletaan arvostaa tieteellistä ajattelutapaa. Insinööritieteet tietenkin jo ovat tieteellistä ajattelua vaativia. Englanninkielessä on sanat engineer (insinööri) ja scientist (tiedehenkilö) eroteltu.

Insinööri on henkilö, joka harjoittaa insinööritieteitä (jotka pohjautuvat tieteelliselle menetelmälle), suunnitellakseen ja rakentaakseen erilaisia rakenteita ja koneita. Insinööritieteet keskittyvät soveltamaan matematiikkaa ja tiedettä.

Tiedehenkilö on ihminen, joka opiskelee, tai jolla on asiantuntijatason tietoa yhdestä tai useammasta luonnollisesta tai fysikaalisesta tieteestä. Tiede on intellektuaalista tai käytännön läheistä ja järjestelmällistä fyysisen ja luonnollisen maailman opiskelua havainnoinnin ja kokeiden kautta.

Tiedehenkilöt omaavat syvää ymmärrystä siitä miksi maailma toimii niin kuin ne toimii. Tätä syvää ymmärrystä voidaan soveltaa saamaan aikaa toistettavaksi haluttujan tuloksia maailmassa.

Esimerkiksi lihaa lautaselle tappamatta ketään. Ja nyt en puhu elävästä lihasta vaan esimerkiksi laboratorio tuotetusta lihaproteiinista.

Ensimmäisenä ajatuksena moni kammoksuu ajatusta. Nyt tämä kammoksuttaa, jonkun ajan päästä kammoksuttaa ajatus tappaa viattomia olentoja ravinnoksi, mikäli selviytymisemme ei vaadi sitä.

Kyky aikaan saada tuloksia ampumatta itseä tai muita millään aseella jalkaan tai mihinkään muuallekkan. Jossain maailman ajassa riitti vastuu itsestä, nykyään tosimies ottaa vastuuta ja muuttuu tiedemieheksi.

Alaa sukupuolittamatta tahdon kuitenkin kutsua kaikkia tieteen harjoittajia tiedehenkilöiksi.

Tiedehenkilöt ovat niitä supersankareita.