flowers-4352530_640.jpg

Kaikki mitä on, on nyt.

Tarkoituksesi on nykyhetkessä olevat mahdollisuutesi tehdä vaikuttavia tekoja.

Buddhalaisen filosofian mukaan elämässä on kärsimystä ja kärsimyksen syitä ovat takertuminen, viha ja tietämättömyys. Kun nämä kolme kärsimyksen syytä poistetaan kärsimys lakkaa olemasta.

Näiden kolmen kärsimyksen syyn poistamiseen johtavia harjoituksia on useita. Yksi tie henkisen viisastumiseen on meditaatio.

Toinen harjoitus on käytännönläheisempi esimerkiksi Bhagavad Gitassa kuvattu karma jooga, joka tarkoittaa ylintä pyrkimystä valaistumiseen hyvin tehdyn työn kautta. Karma joogan erottaa tavallisesta toiminnasta se, että se pyritään tekemään pyyteettömästi ilman egon sekaantumista siihen.

Pystyt olemaa vaikuttavampi sitä vähemmän egosi on mukana nykyhetkessä. Kun pääset irti ahdistuksesta ja sekavuudesta, voit aloittaa oikean antamisen ilman odotuksia tulevasta. Voit aloittaa todellisen palvelemisen.

Palveleminen on läsnäoloa nykyhetkessä ja nykyhetkessä piilevien tarpeiden tunnistamista sekä niiden korkealla tasolla täyttämistä.

Pyyteetön, korkealla tasolla tapahtuva tarpeiden täyttäminen on yksi tarkoitus, koska se on mahdollista. Se on hetkellistä järjestystä epäjärjestyksessä. Hetkellistä harmoniaa, rakkautta ja rauhaa, koska niitä asioita me kaikki lopulta tavoittelemme.