water-3194377_640.jpg

Se mitä ajattelet stressistä voi vahvistaa sinua. Vaihtoehtoisesti se ajattelutapa saattaa myös tappaa sinut. Voit valita.

Kuuntelin 2013 aikoihin Kelly McGonigalin TED puheen siitä miten tehdä stressistä kaveri. Kelly avaa puheessa: 20 000 amerikkailaista vuodessa kuolee uskomukseen, että stressi on vaarallista sinulle. Ihmisiin, jotka eivät usko stressin haitallisuuteen tämä ei vaikuta ollenkaan.

Sillä on oikeasti väliä mitä ajattelet stressistä.

Stressin voisi määritellä ympäristön paineeksi.

On siis ympäristö ja sitten on jokin olio ympäristössä.

Tässä tapauksessa on ihminen ja sitten on ympäristö.

Ihminen joka välttää stressiä, välttää itseasiassa ympäristön luomaa palautetta. Palautteen välttäminen johtaa kuihtumiseen.

Ihminen joka etsii stressiä ja näkee sen mahdollisuutena kasvaa ja vahvistua, vahvistuu ja pystyy kohtaamaan suurempia määriä stressiä.

Lopputulos lopulta, tai sitten niin sanotusti vain sattumalta on tarpeeksisuurella tarkastelujaksolla todennäköisesti sama. Jälkimmäisessä on tietenkin häviävän pieni mahdollisuus ja todennäköisyys saavuttaa singulariteetti. Ensimmäisessäkin se on mahdollista, muttei todennäköistä.

Mikään sellainen mihin ei pyri, niin ei ole todennäköistä. Ihminen joka pyrkii kasvamaan, vahvistumaan ja viisastumaan niin lopulta pyrkii siihen yhteen ja samaan tavoitteeseen vaikkei sitä itse vielä tietäisikään.

Kelly kuvaa puheessaan hienosti stressin biologisia vaikutuksia: kun ihminen stressaantuu, kyllä esim. adrenaaliinia välittyy. Niin välittyy oksitosiinia. Oksitosiini on stressihormoni joka virittää sosiaalisia vaistojamme ja saa meidät etsimään tukea muista ihmisistä.

Kokonaisuudessaanhan keho on ympäristön ja mielen vielessä.

Ympäristö on aaltoliikkeessä. Mitä jos tunnistaisit kohdat, joissa valinnan hyödyt lakkaavat ja osaisit valita siinä hetkessä seuraavan oikean valinnan? Tästähän seuraisi, että seuraava aallonpohja ei olisikaan niin syvä ja pääisit nopeammin seuraavan aallon harjalle.

Tämän sinä voit valita tulkitsemalla stressisi sinua valmistavaksi ja vahvistavaksi voimaksi.

Aallonpohja.png
Kuva 1. – Missä kohtaa tunnistat, että on aika päästää irti tästä toiminnasta – mikä toiminta tässä kohtaa kasvattaisi omaa ja muiden ihmisten hyvinvointia?