compass-1753659_640.jpg

Ajattelun suuruus lähtee totuuden ja kokemuksen synteesistä.

Synteesi tarkoittaa asioiden yhdistämistä sellaiseksi lopputulokseksi, jossa on molempien asioiden parhaat puolet. Synteesi on siis enemmän kuin yksi asia yksin.

Esimerkki suuruudesta on Buddha. Buddhan oivallus keskitiestä tarkoittaa oman totuuden sekä havainnoidun totuuden pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä totuuden luonteesta.

Buddha opetti kutakin ihmistä tasollaan.

Esimerkiksi neljä jaloa totuutta, jotka ovat buddhlaisen filosofian ytimessä täytyy jokaisen oman elämänkokemuksensa kautta oivaltaa ennen kuin niistä on sen suurempaa iloa.

Täytyy siis ensin oppia, sitten soveltaa. Soveltamisen kautta opimme maailman, elämän ja totuuden luonteesta.

Miten jotain kaiken aikaa muuttuuvaa voisi opettaa?

Buddha nähnyt tarvetta kirjoittaa.

Buddha uskoi viisaisiin seuraajiinsa, jotka järjestivät hänen oppejaan kasvavan joukon saataville.

Opettaja saapuu kun oppilas on valmis. Opit löytyvät kun oppilas on valmis.

Viisaus on tietoa toiminnassa. Tieto toiminnassa vaatii ymmärrystä siitä mitä me tiedämme ja mitä me emme tiedä. Elämä on järjestäytymistä entropiaa eli kaaosta vastaan.  Se minkälaisen sisäisen järjestyksen saamme omassa elämässämme ja mielessämme aikaan kertoo siitä miten paljon pystymme muuttamaan tietoa toiminnaksi.

Mitä on tieto? Tieto on kokemusta ja ymmärrystä totuudesta. Viisaus on kaiken tämän toiminnaksi muuttamista.

Viisastumisen ja oppimisen vaatimus on kyseenalaistaa itseään. Kyseenalaistaminen saattaa mennä yli, joka tarkoittaaa toimimattomuutta. Toimimattomuus ei ole taitavaa.

Kun toiminnalla on perusta ja tiedämme todennäköisesti olevamme oikeassa, niin meidän tulisi toimia.