crown-759296_640.jpg

Valta on vaikea puheenaihe, liki jopa tabu.

Toisia se pelottaa, toiset eivät siitä tahdo julkisesti puhua.

Ihmiskunnan eloonjääminen on ollut kiinni kohdennetun voiman viisaasta käytöstä. Tätä kohdennettua voimaa voitaisiin kutsua vaikkapa vallaksi.

Viisaasti käytetty valta on tarpeellista kun halutaan saada asioita aikaiseksi.

Kun valtaa on useammilla ihmisillä, syntyy valtio. Valtio on ihmisyhdyskunta, joka määrätyllä alueella käyttää omintakeista ja pysyvää valtaa – Wikipedia.

Platonilla oli ihanne filosofikuninkaasta: ”joko filosofien tultava kuninkaiksi tai sitten niiden, joita me nyt sanomme kuninkaiksi ja hallitsijoiksi, on ryhdyttävä toden teolla ja vakavasti harrastamaan filosofiaa.”

Se mitä tarkoitan sillä, että tarvitsemme lisää valtaa on yksinkertaista: sitä enemmän ja hallitummin voimme käyttää valtaa, sitä enemmän saamme asioita aikaiseksi.

Kun vallan yhdistää viisauteen, hienoja asioita alkaa tapahtua. Vallan ja viisauden yhdistelmällä sekä yhteistyöllä kykenemme ratkaisemaan ihmiskunnan suurimpia ”ongelmia” verrattaen helposti.

Kunhan vain lopettaisimme ampusta itseämme ja toisiamme jalkaan.