bridge-2062748_640.jpg

”Muutos ei tapahdu hetkessä on typerin lause jonka olen kuullut.” – Sammy Petrell, 13.2.2019

Ihminen voi mielikuvituksellaan päättää melkeinpä mitä vaan ja se voi olla hetkellisesti totta sekä tulla faktuaalisesti todeksi. Mielikuvituksen voima on ihmeellinen!

Useimmiten kuviteltu muutos ei kuitenkaan toteudu hetkellisen visiomme tavoin, koska koko elämän luonne on muutosta.

Tämä on Buddhan oivallus ja se onkin sittemmin buddhalaisuuden opetuksen ytimessä. Ensimmäinen jalo totuus elämässä on kärsimystä. Kärsimystä aiheuttaa kaksi seikkaa 1. itsekäs halu 2. ja jano. Jano koostuu kolmesta osasta:

  • Olemisen halu, eli tahto pitkittää hyvää oloa. Esimerkkinä voisi käyttää vaikkapa vietettyä aikaa rakkaan ihmisen kanssa, se on rajallista ja tämä aiheuttaa meille kärsimystä.
  • Olemattomuuden halu, eli tahto olla kokematta vaikkapa jotain kivuliasta. Ajatuksena esimerkiksi tahto välttää työtä sen vuoksi, että se voi tuntua ikävältä juuri siinä hetkessä.
  • Tarrautuminen. Tarrautuminen tarkoittaa tarrautumista mihin tahansa ajatukseen, tunteeseen, menneisyyteen tai vaikkapa tulevaisuuden suunnitelmaan joka ei enää muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ole mahdollista.

Kärsimyksen syyt sinun täytyy oman kokemuksesi kautta oivaltaa ja ymmärtää.

”Kärsimys lakkaa kun takertuminen, viha ja tietämättömyys (kolme myrkkyä) poistetaan.”- Buddha, kolmas jalo totuus (Neljä jaloa totuutta)

Näen toisen kohdan janon, ja tämän kolmannen jalon kohdan takertumisen kanssa paljon päällekkäisyyksiä.

Neljäs jalo totuus on tieto kärsimyksen loppuseen johtavasta menetelmästä, eli jalosta kahdeksanosaisesta polusta.

* * *

Päivitetty 17.4.2020 toiseen jaloon kohtaan lisätty puuttuva kohta ”itsekäs halu.”