rhino-2954043_640.jpg

Valmis on riittävän hyvä, ei täydellinen

Riittävän hyvä olet kun valmistaudut.

Valmistautuminen pitää sisällään myös suunnittelua. Mitkä ovat todennäköisemmät ja tärkeimmät kohdat?

Suunnitelmat eivät kestä kohtaamista todellisuuden kanssa.

Suunnitelmat perustuvat parhaaseen ymmärrykseen todellisuudesta. Emme kuitenkaan ihmisinä pysty käsittämään todellisuutta kovin tarkasti, joten lähtökohtaisestikkin olemme riittämättömässä tilassa.

Pirstaloituneen suunnitelman kanssa kannattaa kysyä itseltään  – mitkä osat tästä voisi vielä toimia ja miten?

Valmistautuminen on vastuunottamista lopputuloksista, olivatpa ne mitä tahansa.

Mikään määrä valmistautumista, ei takaa, että olet valmis.

Oikea valmius tulee kyvystä oppia, eli muuttaa toimintaa muuttuneissa olosuhteissa.