sand-768783_640 (1).jpg

Se mikä on, ei ole lopullista.

Se missä olet nyt, ei määritä sitä kuka sinä olet.

Se kuka sinä luulet olevasi ei määritä sitä kuka olet.

Mitä edes oleminen on?

Olemme kulkeneet tähän pisteeseen tietyn tien, se mitä teemme nyt ratkaisee sen mihin me lopulta päädymme.

On paljon tärkeämpää tarkkailla sitä mitä ihminen tekee, kuin arvottaa sitä mitä hän meidän havaintojemme mukaan on.

Keitä me olemme tuomitsemaan?

Miksi emme näkisi ihmistä sellaisena kuin hän voi olla ja kohtelisi häntä sen mukaan?

Ihmisen näkeminen sellaisena kuin hän voi olla vaatii pelkän muistamisen sijaan aktiivista mielikuvitusta. Mielikuvitus on kognitiivisena toimintana energiaa kuluttavampaa ja vaativampaa. Jotta voimme edes käyttää aivon etulohkon toimintoja tarvitsemme turvallisen ympäristön, fyysiesti, emotionaalisesti, älyllisesti ja henkisesti.

Oikeat olosuhteet auttaa meitä kaikkia käyttämään hyveellisiä tapoja. Näiden olosuhteiden luominen vaatii työtä, tarkkavaiisuutta ja keskittymistä. Olemme matkalla.