pebbles-801952_640.jpg

Palvelu on auttamista tai työn tekemistä  toiselle [1]. Tänään keskityn erityisesti palvelun puhtaimpaan muotoon, eli ei oteta kantaa siihen mitä palvelun jälkeen toiselta osapuolelta odotetaan. Tyypillisesti kun ajatellaan palvelua, niin lähdetään miettimään heti mitä palvelun suorittaja siitä saa palvelun vastaanottajalta. Nyt emme sotke tällaista ajattelua palveluun vaan keskitymme taitavaan puhtaaseen palvelun suorittamiseen.

Voisin käyttää pelkän palvelu sanan sijasta esimerkiksi sanaparia epäitsekäs palvelu tai pyyteetön palvelu. Puhtaimmillaan palvelussa ei kuitenkaan ole kyse vaihtokaupasta, joten tyydyn varoittamaan näillä kahdella kappaleella sotkemasta vaihdantaa palveluun tämän tekstin yhteydessä.

Kun ihminen palvelee, hän keskittyy auttamaan tai tekemään työtä toiselle.

Palvelussa onnistuminen edellyttää tarpeiden ymmärtämistä. Täytyy siis ymmärtää tarpeet, ja olla valta täyttää nuo tarpeet.  Valta on kykyä tuottaa haluttu toiminta tai tuottaa haluttu vaikutus. [2]

Ihmisen siis kannattaisi omata valtaa sillä palvelun alueella, jota hän tuottaa muille. Niitä ihmisen kykyjä tuottaa haluttuja lopputulemia tietyillä tarve-aluella kutsutaan vahvuuksiksi.

Tarve on tiedostettu tai tiedostamaton tunne puutteesta.  Suurin osa tarpeista on itseasiassa tiedostamattomia. Tiedostamattomien tarpeiden tunnistamiseksi tarvitsemme muita ihmisiä. Erilaiset ihmiset kykenevät tunnistamaan erilaisia tarpeita.

Mitä tapahtuisi mikäli sinua palvelisi laaja joukko erilaisia ihmisiä? Tarpeesi täyttisivät monipuolisesti ja laajasti.

Mitä tapahtuisi jos laajempi joukko ihmisiä keskittyisi palvelemaan muiden ihmisten täyttymättömiä tarpeita omista vahvuuksistaan käsin?

Vahvuuksista käsin tekemisessä on ihmeellinen asia: palvelu alkaa maistua hauskalta ja palkitsevalta. Teemme asioita joista olemme kiinnostuneita ja joissa olemme jo valmiiksi hyviä. Emme niinkään keskity siihen mitä saamme, vaan siihen mitä saamme antaa.

Suosittelen kokeilemaan. Tätä asennetta Bhagavad Gitassa kutsutaan Karma Yogaksi. Karma Yoga on harjoitus olla tarrautumatta oman tekemisen lopputulemiin, vaan keskittyä tekemiseen ja antamisen iloon. Tämä on Gitan mukaan yksi tie lopulliseen päämäärään eli henkiseen vapautumiseen.

Iloa ja energiaa!

Janne

 

Lähteet:

[1] https://en.oxforddictionaries.com/definition/service

[2] https://www.merriam-webster.com/dictionary/power