mountain-2601107_640.jpg

Määritelmä: oppiminen on sarja tapahtumia, jossa olento muuttaa itsestään tai ympäristöstään löytyneen datan informaatioksi ja muuttaa käyttäytymistään, tietoaan, ymmärrystään, arvojaan tai mieltymyksiään tämän informaation perusteella.

Data on tietoa (esim. merkkejä), joille ei ole annettu merkitystä. Data muuttuu tiedoksi, kun niistä havaitaan, annetaan tai luodaan merkitys.

Ihminen voi itse päättää mikä on merkityksellistä ja mikä taas ei ole. Pääosin tämä tapahtuu kuitenkin tiedostamattomasti. Meidän päätöksentekoomme vaikuttaa valtava määrä voimia joista vain murto-osasta olemme tietoisia. Tietoisen mielen hallinnantunteen ja ’mielenterveyden’ kehittelemme kaikenlaisia tarinoita itsellemme joita alamme hokemaan. Tarinoiden avulla luomme merkitystä ja jatkuvuutta, pyrimme luomaa järjestystä näennäisen kaoottiseen maailmaan.

Opit siis halusit tai et, muutosta et voi välttää.

Steve Pavlinalta olen saanut etuoikeuden oppia käsitteen tietoinen kasvu. Voin siis päättää tietoisesti panostaa oman elämäni suuntaan. Vaihtoehtona on sattumankauppa: voint ehdä asioita ja päätyä johonkin.

Olen valinnut tietoisesti ryhtyä tutkimaan syy-seuraussuhteita, eli sitä minkälaisella toiminnalla saa minkälaisia tuloksia aikaiseksi. Trainers’ Housella on tapana sanoa, että parempia tuloksia syntyy joko sattumalta tai tekemällä jotain toisin. Jotta tämä lause on totta, täytyy ymmärtää asioiden syy-seuraussuhteita.

Syytä ja seurausta tutkiessa olen hämmästyttävän paljon oivaltanut, että todellakin asiat täytyy tehdä tietyssä järjestyksessä. On olemassa syy ja seuraus, esimerkiksi tekeminen ja tulos. Jos tekee oikeita asioita, tulokset seuraavat vääjäämättä.

Tietenkään et onnistu aina tai kaiken aikaa, ainakaan riittävällä tasolla. Onnistut kuitenkin riittävän useasti. Se mitä sinun enää täytyy tehdä on saada toistoja lisää. Elämä on hyvin yksinkertaista: pitäisi tehdä vain tärkeitä asioita.

Se mikä on tärkeää, vaihtelee hetkittäin ja jatkuvasti. Sinun on tunnistettava se, mikä on milläkin hetkellä sitä kaikkein tärkeintä tekemistä.