tombstone-3711580_640.jpg

Mikäli muutos on ainoa pysyvä asia maailmassa, niin mistä tietää minkälainen muutos on haluttua ja minkälainen ei? Kyse on aikaperspektiivistä.

Vaikka meillä ihmisinä on taipumus lyhyeen aika perspektiiviin, niin on meillä myös potentiaalista kykyä perspektiiviin.

Asiaa voi miettiä myös kokonaisuuden ja yksilön kautta. On helppoa nähdä vaikkapa toiminnan tulokset, keskittyä niihin ja jättää tarkastelematta millä kustannuksella nuo tulokset ovat tulleet. Itseasiassa tuloksien tuijottamiseen me suurimmaksi osaksi syyllistymme, vaikka tulisi punnita minkälaisia seuraamuksia toiminnalla on ollut.

Marcus Aureliuksella oli hieno ajatus ajatella sekä kokonaisuuden hyvää, että tuloksia. Tämä tietenkin vaatii kahden asian pitämistä mielessä yhtä aikaa, joka ei ole meille luontevaa.

Sen sijaan, että katsoo tuloksia niin pitäisi katsoa toimintaa joka johtaa niihin tuloksiin. Pitäisi katsoa sitä kokonaisuutta: kasvattaako toiminta tuottavuuskykyä sekä tuottaa tuloksia, vai tuottaako se tuloksia heikentäen tuottavuuskykyä?

Myönteinen muutos vaatii ymmärrystä siitä mikä vahvistaa omaa ja muiden ihmisten hyvinvointia. Täytyy olla herkkä sille mikä on hyväksi pitkässä juoksussa.

Myönteinen muutos vaatii arvojen määrittelyä eli sen mikä on pyhää. Sitten nuo arvot täytyisi muistaa ja muuttaa toiminnaksi eli hyveiksi. Arvot tulisi olla niin yksinkertaiset, että ne muistaa missä taahansa tilanteessa.

Minä määrittelin alun perin itselleni seitsemän arvoa, jotka ovat myös luettavissa Hyveet luo kestävää hyvinvointia –blogissa. Seitsemän on kuitenkin määrällisesti niin paljon, että huomasin useasti unohtavani jonkun. Sen vuoksi olen nyt tiivstänyt nuo seitsemän arvoa kolmeksi pääasialliseksi arvoksi: totuus, rohkeus ja rakkaus.

Selvitimme Filosofisessa Fight Clubissa mitä eroa on arvoilla ja periaatteilla. Oikeastaan ensimmäinen arvoni totuus ottaa kantaa siihen: periaatteet ovat se maailmakäsitys ja perusta jossa toimitaan, esim. minkälaisena näet maailman tai uskot sen olevan. Arvot puolestaan ottavat kantaa siihen mikä on pyhää ja uhraamisen arvoista.

Karkeasti voisi sanoa, että arvot ovat kompassi ja periaatteet se kartta.

Minun tapauksessani totuus arvona tarkoittaa sitä, että olen valmis näkemään vaivaa nähdäkseni maailman niin lähelle sellaisena kuin se on ja päivittämään omaa maailma- ja ihmiskäsitystäni. Myönteinen muutos vaatii selkeää kuvaa nykytilasta.

Rakkaus arvona ja hyveinä palautuu hyväntahtoisuuteen sekä oppimiseen. Mitään todisteita mitä ympärillämme on sivistyksestä, ei ole tullut sattumalta vaan oppimisen seurauksena.

Rohkeus arvona puolestaan kuvaa hyvin ihmisluontoa: olemme vahvasti tunteidemme ohjaamia olentoja. Rohkeus hyveenä tarkoittaa toiminta peloista huolimatta. Myönteinen muutos vaatii rohkeutta tehdä ja olla tekemättä asioita. Mitään ei oikeastaan tapahdu, ellemme tartu rohkeasti toimeen.

Totuutta, rakkautta ja rohkeutta myönteinen muutos tarvitsee juuri sinulta.