abstract-3092201_640.jpg

Läsnäolotaitoja opetellessa, on valtavasti hyötyä uskomuksesta joka perustuu johonkin. Täytyy siis oppia hahmottamaan syitä ja seuraamuksia.

Karma on syyn ja seurauksen laki. Määrittelinkin karman aikeeksi tai tahdoksi, joka motivoi tekoihini tai sanoihin Mitä karma on ja miten arvioida sitä -blogissa. Tämän määritelmän mukaan siis myönteinen tai kielteinen karma syntyy ajatuksen tasolla.

Miten karmaan sitten voi vaikuttaa? Vaikkapa opettelemalla taitavampia ajattelutapoja, jolloin sinulle pitkässä juoksussa syntyy taitavampia ajatuksia.

Tänään olen tunnistanut itsessäni monia taitamattomia toimintatapoja. Ensimmäisenä tunnistin defenssin, jossa lähdin hakemaan ajatteluni tasolla syyllistä itseni ulkopuolelta. Syyllisen etsiminen itseni ulkopuolelta tarkoittaa, että todennäköisesti tässä on minulla itselläni kehittymisen paikka. Seneca kiteytti: syyn löytäminen toisesta ihmisestä tarkoittaa, että ihminen löytää saman syyn omasta sydänmestään.

Toinen ajatus jonka tunnistin, liittyi anteilaisuuteen ja tarrautumiseen. Ensimmäinen harjoitus olisi tietenkin pystyä pohtimaan omia ajatuksia sellaisina joiden tulisi tuottaa mahdollisimman paljon arvoa ja haluaisin, että mahdollisimman moni niistä hyötyisi. Silti tunnistin taitamattomia ajatuksia suhteessa tähän.

Adam Grant kiteytti kirjassaan Give and Take, että maailmanjohtava verkoston rakentaja Adam Rifkin antaa viisi kertaa enemmän kuin saa suosituksia LinkedInissä. 5:1, siinä on maagista lukua jota tavoitella. Adam Grant kiteyttää kirjassaan, että jos kaikki ihmiset antavat niin koko yhteisö voi paremmin. Jos edes suurin osa antaa, niin menee hyvin.

Antaminen on sellainen ajattelutapa ja taito, jonka voi minun nähdäkseni oppia. Kaikki ihmiset itseasiassa haluavat antaa, jos se on heille mahdollista. Ja se on. Mahdolliseksi antamisen tekevät taas ajattelutavat: täytyy nähdä syy-seuraussuhteet jonka seurauksena kaikki saavat lopulta enemmän.

Buddhalaisuudessa on erittäin hyvä ajattelutapa, joka tulee antamista: tarrautumattomuus (non-attachment). Tarrautumattomuus tarkoittaa kykyä tunnistaa, että emme ole ajatuksemme, mielipiteemme tai tunteemme. Buddhlaiset pitävät tarrautumista esteenä sille, että et saavuta täyttymyksellistä elämää.

Tarrautuminen ajatuksiin, ideoihin, palautteeseen tai tunteisiin ottaa meidän kyvyltämme luoda yhteistä hyvää pois. Elämän on valtavan hieno mahdollisuus tehdä hyvää. Se jää helposti käyttämättä, jos tarraudumme omaan turhamaisuuteemme.

”Kun autamme tarpeeksi montaa ihmistä saavuttamaan sen mitä he tarvitsevat, saamme lopulta sen minkä kehttaamme pyytää.” – Jari Sarasvuo.

Jos ajattelemme ensi anteliaisuutta puhtaasti immateriaalisella tasolla, koska silloin pitäisi olla helpompaa luopua ajatusten omistajuudesta. Helppoa se ei silti ole, ideoista luopuminen vaatii aivan samanlaista harjoitusta kuin vaikkapa rahasta, tai tavaroista luopuminen. Rahan ja monien tavaroidenkin arvo on puhtaasti sosiaalinen sopimus ja näin ollen kuvitteellinen, joten niistä luopuminenkaan ei pitäisi sen kummempi asia olla.

Omassa elämässäni olen törmännyt taitamattomuuteen eli tarrautumiseen sekä ideoiden, rahan, että materian kohdalla. Epäilisin, että tämän kaltaista taipumussa on monissa meissä tallaajissa. Pohdin tänään kotimatkalla, että ketä tuollainen ajattelu oikeasti palvelee ja siihen en löytänyt vastausta.

Ymmärsin, että kyseessä on tietynlainen menettämisen pelko ja toisaalta sitten cocktaili kaikenlaisia tunteita kuten vaikka kateus, ylpeys ja mustasukkaisuus. Nyt olemme taas ajattelun tasolla ja tässä kohtaa on tärkeä oivaltaa mikä on taitamattomien ajatusten ja karman välinen yhteys? Jos ajattelen taitamattomia ajatuksia, minulle syntyy huonoa karmaa.

Jos sittenkin pysäytän tämän ajatteluketjun ja mietin mitä voisin ajatella toisin, silloin itseasiassa luon hyvää karmaa. Kielteisten tuntemuksien pohjana olivat uskomukset. On huomattavasti muuten helpompi olla antelias, jos uskoo maailman olevan runsas paikka. Samalla logiikalla oivalsin, että on helpompi ajatella, puhua ja toimia, mikäli uskoo vaikkapa karman lakiin. Karma pitää huolen, että kaikki lopulta saavat osansa mukaisesti.

Karma pitää meistä huolen, joten voimme yhtä hyvin elää anteliaasti. Antamisesta seuraa hyvää, joten tässä on myönteinen kierre valmiina.