african-american-3592192_1280.jpg

Koettu arvo on suhteelista, se on on kokijan subjektiivinen kokemus. Arvo perustuu kokemukseen ja tämän hetken ymmärrykseen siitä mikä on mahdollista.

Jotta kommunikoijana voit vivuttaa tätä suhteellista arvoa, sinun tulisi joko tietää ja ymmärtää kaikki. Tämä on tietenkin kohtuuton pyyntö. Ihmisille riittää, kun joku ihminen aluksi ymmärtää ja sitten ymmärtää mitä me tarvitsemme. Itse emme aina näitä asioita tiedä, vaan tarvitsemme muita ihmisiä auttamaan meitä löytämään näitä sokeita pisteitä.

Parhaimmillaan keskustelussa ei kuitenkaan ole kyse kommunikaatiosta, eli tiedon välittämisestä vaan vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutus on vastavuoroista ymmärtämistä ja siihen ymmärrykseen pohjautuvaa arvon luontia toiselle ihmiselle.

Jotta pääsemme vuorovaikutuksen tasolle, meidän täytyy ensin yrittää kommunikoida. Kaikki kommunikaatio ei ole kovin taitavaa tai pyri pääsemään vuorovaikutuksen tasolle. Buddhalaisuudessa on 2500 vuotta vanha viitekehys nimeltä taitava ja taitamaton puhe. Taitava puhe kasvattaa keskustelun arvoa, kun taas taitamaton puhe yllättäen ei tuo mitään arvoa keskusteluun ja olisi oikeastaan parempi olla hiljaa.

Hiukan modernimpi viitekehys bisnes kommunikaatiosta löytyy esimerkiksi Communications Catalyst kirjasta, jossa nostetaan samoja teemoja keskeisyyteen. Taitava kommunikaatio pohjautuu faktoihin, totuuteen ja vilpittömyyteen. Buddhalaisesta filosofiasta tahtoisin nostaa vielä myötätunnon merkityksen kommunikaatiossa.

Myötätunto auttaa ihmistä ymmärtämään, että hänestä ymmäretään ja välitetään. Buddhalaisuudessa on tämän vuoksi todella paljon panostettu myötätunnon merkitykseen. Tietenkin samat lainalaisuudet pätevät myös bisnesmaailmassa: mestarivalmentaja Stephen Covey kiteytti Tie menestykseen (alkup. The Seven Habits of Highly Effective People) –kirjassaan hienosti, että yritä ymmärtää ensin ja tule sitten vasta ymmärretyksi.

Ymmärtäminen alkaa jo tilanteen hahmottamisesta jossa ihminen on, tarkkailusta ja tietenkin kaikesta siitä tiedosta mitä sinulla on saatavilla. Otetaan vaikkapa esihenkilö asemassa oleva ihminen: sinun tulee tietää ihmisen tilanne ennen kuin alkaa johtamaan häntä. Jos et tiedä, niin ota selvää siitä tiedosta mikä sinulla on saatavilla.

Ymmärtäminen. Totuus. Faktat. Selvillä oleminen. Vuorovaikutus. Nämä ovat perusasioita. Mestarit palvlovat perusasioita.

Informaatioähkyn aikakautta eläessä, täytyy taitaviin kommunikaatiotaitoihin vielä lisätä tietoisuus– ja läsnäolotaidot. On yhtä tärkeää ymmärtää milloin olla hiljaa, kuin milloin avata suu. Hiljaisuus on kunnioittavaa ja arvoa luovaa, koska arvo syntyy kuulijan maailmassa ja kokemuksessa. Arvo keskustelussa ei rakennu suinkaan silloin kun puhut vaan silloin kun kuulija kokee.

Arvoa luova kommunikaatio on kykyä ymmärtää mitä ymmärrät ja mitä toinen ihminen ymmärtää ja arvostaa sekä tarvitsee. Arvokokemus lähtee exponentiaaliseen kasvuun kun pääset tuomaan asioita ilmi, jotka puhuttelevat ihmisen tarpeita ymmärtävään sävyyn.

 

Lisää luettavaa:

Communication Catalyst, Mickey Connoly & Richard Rianoshek.

7 Habits of Highly Effective People, Stepehn Covey. (Suom. Tie menestykseen)

Nonviolent Communication, Marshall B. Rosenberg. (Suom. Väkivallaton vuorovaikutus)

No one understands you, and what to do about it, Heidi Grant Halvorson.

The Seven Levels of Intimacy: The Art of Loving and the Joy of Being Loved, Matthew Kelly.