incense-2042096_640 (2).jpg

Minulta kysyttiin rakkauden määritelmää. Vastasin kysymykseen käyttämällä samaa määritelmää joka on Scott M. Peckin elämäntyön tulos: ”rakkaus on vimmaista halua kasvattaa itseä, jotta saisi ravita muiden ihmisten henkistä kasvua.” Rakkaudessa on siis itseä ja muita kohottavista teoista.

Peckin mukaan me emme voi olla voiman lähteitä, ellemme myös hoida omaa voimaamme. Vahvistumme ylittämällä omia rajojamme. Oikea rakkaus usein ilmenee muodossa, jossa rakkauden tunne puuttuu. Oikea rakkaus on itseä pysyvästi laajentava kokemus.

Oikean rakkauden tavoite on aina henkinen kasvu. Rakkaus on kaksisuuntainen tie ja vastavuoroinen suhde.

Ainoa valuutta vararikossa olevassa maailmassa on rakkaus – näin muotoilee Matthew Kelly kirjassaan the Seven Levels of Intimacy. Kelly kirjoittaa, että mikäli tarvitsisimme mahtavia ihmissuhteita elämäämme, meillä olisi ne jo. Hyvät ihmissuhteet ei tule sattumalta, vaan tarkoituksenmukaisen välittämisen seurauksena. Ihmissuhteiden loputon laajentaminen on mahdollista, muttei loputtomassa määrässä ihmissuhteita. Sinulla on rajattu määrä aikaa ja energiaa elämässäsi ja sinun täytyy päättää, mitkä ihmissuhteet merkitsevät eniten.

Intiimiyden ytimessä on paljastuminen eli itsestä kertominen myönteiseen ja terveeseen tapaan. Se hetki, kun uskomme tuntevamme ihmisen me lakkaamme oppimasta hänestä.  On mahdotonta tuntea toista ihmistä täydellisesti Kellyn mukaan ja sen vuoksi onkin traagista kuvitella, että voisimme tuntea toisen täysin.

Laiskuus on rakkauden vastakohta Peckin mukaan. Sen vuoksi rakkaus on vaivannäköä ja oman kasvun ravitsemista, jotta pystyisi antamaan muille enemmän. Tämä on jokaisen meidän sisäistä työtä, kukaan me emme ole tuomitsemaan toisiamme.

Kohtele toisia nyt niin kuin he voisivat olla, niin heistä tulee sen arvoisia. Näin neuvoi Goethe ja minusta se on yksi parhaita neuvoja kasvatukseen tai johtajuuteen mitä olen kuullut. Näin automaattisesti kohtelemme toisiamme kohottavasti ja mahdollisesti näin myös opimme kohtelemaan itseämme yhtä hyvin.

Se, että rakastaa ja arvostaa itseään on itsekurin kulmakivin. Peckin mukaan tämä näkyy kykynä lykätä tarpeentyydytystä. Voimme tietoisesti nostaa kokemustamme oman arvon tunteestamme esimerkiksi muistattamalla itseämme siitä vaikkapa mantralla.

Olemme maailmassa epätäydellisinä, siksi rakkaus ja anteeksianto ovat äärimmäisen tärkeitä oman jaksamisemme kannalta. Voimavaraksi me voimme tulla, vain jos kykenemme kasvattamaan omia voimiamme ja antamaan siitä muille.

Lisää luettavaa aiheesta:

  • Matthew Kelly, The Seven Levels of Intimacy: The Art of Loving and the Joy of Being Loved
  • Stefan Aarnion blogi kirjoitus, Mastering Relationships: The 7 Levels of Intimacy, a system by Matthew Kelly: https://www.linkedin.com/pulse/20140804195617-183534487-mastering-relationships-the-7-levels-of-intimacy-a-system-by-matthew-kelly/
  • Scott M. Peck, The Road Less Travelled A New Psychology of Love, Traditional Values and Spiritual Growth.
  • Kamal Ravikant, Love Yourself Like Your Life Depends on It
  • Stan Tatkin, Your Brain on Love: The Neurobiology of Healthy Relationships
  • Gay Hendrick, The Big Leap: Conquer Your Hidden Fear and Take Life to the Next Level