lion-3472776_640.jpg

Kypsyyden merkki on kyky vastata lämpimämmin mitä muut ihmiset sinua kohtelee. Kykyä kohdella muita ihmistä paremmin, mitä he omalla käytöksellään ’ansaitsevat.’

Tämä voi olla esimerkiksi kyky anteeksiantoon tai kiitollinen ja kunnioittava kohtelu, vaikka toinen ei näin toimisikaan.

Kaikki kanssakäyminen on kahden tai useamman ihmisen subjektiivinen kokemus. Kyky toimia muita kohottavasti, omasta kielteisestä kokemuksesta huolimatta on koko yhteisöä kohottavaa. Mikään muu kuin oma egomme ei varsinaisesti estä meitä nousemasta tilanteen yläpuolelle.

Määrittelin Se kuka me valitsemme olla, on meidän vipumme -blogissa egon ja identiteetin samaksi asiaksi. Freudin määritteli asian kuitenkin toisella tavalla: identiteetti on impulsiivinen osa meitä, joka tahtoo nautintoja ja välttää ikävyyksiä. Super-ego taas on se kaikki, oikea ja täydellinen. Ego sitten Freudin mukaan pyrkii toimimaan identiteetin ja super-egon välillä luoden kompromisseja.

Ego todellisuuden säätelijänä sopii yhteen ajatuksen kanssa siitä, että se myös rajoittaa meitä joskus niitä oikeita asioita. Identiteettimme on vahvin vipumme, mutta samaan aikaan se on myös heikko ja haavoittuva. Tämän haavoittuvuuden vuoksi egomme pyrkii suojelemaan meitä.

Kypsyys on kykyä purkaa näitä egon meille asettamia rajoitteita ja nousta tilanteiden yläpuolelle.