monks-1077839_640 (1).jpg

”Me saamme sen hyvinvoinnin, jonka kykenemme muille ihmisille luomaan.” – Jari Sarasvuo

Sosiaalisena olentona haluamme tuntea turvaa, vaihtelua, yhteenkuulumista, ainutkertaisuutta ja täyttymystä. Kun nämä kaikki on saavutettu haluamme antaa omastamme muille. Näin käy, kun tarpeemme täyttyvät korkealla tasolla.

Kirjoitin blogissa Myynnin merkitys elämässä, että myynnin tehtävä on kertoa ja markkinoida haluttua ratkaisuaan ja sitten muuttaa tämä syntynyt kiinnostus kaupalliseksi yhteistyöksi. Keskustelun kaupalliseksi yhteistyöksi muuttaminen vaatii asiakkaan riskin tunteen alentamista ja yhteistyön hyötyjen perustelemista etukäteen.

Oikeastaan on olemassa yksi vaihe enemmän myyntiä. Se on mahdollisuuksien eli ongelmien tutkimista ja niiden ratkaisemisesta. Myynti siis yksinkertaisesti etsii ja ratkaisee ongelmia, sitten pyrkii tekemään ratkaisuaan tunnetuksi asiakasehdokkaissa. Asiakasehdokas sitten lopulta ostaa lopulta, kun riskin tunne on kyllin alhaalla.

Sosiaalisena olentona koemme usein niukkuutta huomiosta, joka liittyy useisiin noista aikaisemmin listaamiini tarpeisiin. Itseasiassa käytännössä kaikki tarpeet vaativat jonkinlaista huomiota toiselta ihmiseltä. Jari Sarasvuo sanoo hienosti, että huomio on rakkauden ja vallan valuutta.

Yhdysvaltalainen Whartonin tutkijaprofessori Adam Grant on kirjoittanut kirjan nimeltä Give and Take, jossa hän tutkii erilaisia vastavuoroisuustyylejä. Pääargumentti kirjassa on ihmisen anteliaisuuden puolesta. Kirja tutkii hienolla tavalla ihmisten vastavuoroisuus tyylejä ja on tärkeää muistaa, että toimimme erilaisissa tilanteissa eri tyyleistä käsin. Kun kuitenkin ymmärtää sosiaalista luonnettamme, niin anteliaisuuden ajatus resonoi itsessäni syvästi.

Meillä kaikilla on kokemuksia myynnistä ja erilaisista myyjistä. Adam Grantin vastavuoroisuustyylien mukaisesti monesti kielteiset kokemukset viittaavat omaan riskin tunteeseen siitä, että myyjä vie pois jotain arvokasta.

Itsekin myyntityötä tekevänä ja opiskelevana tahdon rakentaa tervettä suhdetta myyntiin. Adam Grantin oivallukset ovat sen vuoksi todella käyttökelpoisia ja inspiroivia. Myös Buddhalaisuudesta löytyy samankaltainen tapa tehdä myyntityö ja sen voisi kiteyttää käsitteen rakastava myötätunto (loving kindness) -alle. Rakastava myötätunto on oikeastaan nimenomaan ymmärtämistä, palvelua ja huomion antamista etukäteen ja vastikkeetta. Yllättävästi näin toimiessaan asiakasehdokas saa etukäteen jo jotain arvokasta: huomiota ja ymmärrystä, joka puolestaan herättää luottamusta.

Myyminen on muihin ihmisiin vaikuttamista. Sen vuoksi on tärkeää työskennellä oman etiikkansa kanssa ja miettiä miten voisi luoda hyvinvointia ei ainoastaan itselle vaan myös muille. Tähän meillä on mahdollisuus jokaisessa kanssakäymisessä ja tämän vuoksi elämä vaikuttaa mielettömältä myyntiseikkailulta: voimme luoda, luvata ja lunastaa paremmasta huomisesta jo tänään!