light-774662_640.jpg

Tom Rath Gallupilla on tutkinut ja kiteyttänyt neljä tärkeintä johtajan ominaisuutta:

  1. Execution, eli toimeenpanokyky.
  2. Influence, eli vaikuttaminen.
  3. Relationship building, eli ihmissuhteiden rakentaminen.
  4. Strategic thinking, eli strateginen ajattelu.

Olemme kaikki oman elämämme johtajia. Keskitytään nyt tuohon toimeenpanokykyyn. Minä oikeastaan mielummin käytän käsitettä tuottavuuskyky, koska se kuvaa paremmin sitä kykyä tuottaa haluttuja lopputuloksia.

Tuottavuuskyky on tärkein johtajan ominaisuus ja se on kyky jota sinä voit myös tietoisesti opetella ja harjoittaa.

Tärkein ominaisuus jota kehittää, jos haluat saada aikaan tuloksia. Se on myös ominaisuus jota voit kehittää, harjoittaa ja vahvistaa. Tuottavuuskykyä voit oppi vaikkapa niiltä ihmisiltä ketkä ovat saaneet jo haluttuja tuloksia aikaiseksi tai sitten käänteisesti myös muilta ihmisiltä. Määrällisesti tein eilen illalla havainnon, että käänteisiä esimerkkejä ei-toivotuista lopputuloksista on huomattavasti enemmän tarjolla.

Niillä tekemisillä mitä teet, saat tiettyjä tuloksia aikaiseksi. Oikeasti mikään ei estä sinua elämässä menestymästä jos päätät niin ja sitten teet niin. Saat elämälläsi sen sisällön mitä toiminnallasi sille perustelet.

Tuottavuuskykyä mitatessa läpimenoaika on hyvä mittari. Eli kauanko menee aikaa halutun lopputuloksen tuottamiseen? Jos haluat lyhentää läpimenoaikaa, niin haluat tekemiseesi virtaavuutta. Kaikki johtaminen on virtaavuuden johtamista eli pullonkaulojen avaamista.

Tuottavuuskyky määrittelee hyvin pitkälti sen miten koemme elämämme eli elämämme laadun. Jos saamme haluttuja lopputuloksia aikaan, me pärjäämme elämässä. Jos emme saa, niin se alkaa turhauttaa ja meidän täytyy jatkaa oppimista.

Tuottavuuskyvyn ansiosta pystymme tekemään kaikesta siitä totta minkä ensin kykenemme mielessämme näkemään.