balance-2034239_640.jpg

Ryan Holiday on kirjoittanut fantastisen kirjan ”Ego is the Enemy.” Ego on vastustaja, joka käänteessä Ryan toteaa.

Ajatus on äärimmäisen mielenkiintoinen. Sana ’enemy’ kääntyy myös viholliseksi ja näin sen monesti ajattelinkin. Vihollinen on kuitenkin liian voimakas sana, joten suosin ajatella egoa vastustajana. Parhaassa tapauksessa vastustaja on hidaste, joka auttaa meitä kasvamaan täyteen mittaamme. Vastustaja on jotain, jota ilman emme ikinä saavuttaisi sitä, mitä kykenemme olla.

Ego on latinaa ja tarkoittaa minää. Määritellään ego nyt tietoiseksi minä(kuvaksi). Egon osia ovat menneisyys, skeemat (uskomukset, kokemukset ja yleistykset itsestä eri elämän osa-alueilla), nyky minä ja mahdolliset tulevaisuuden minät. Näistä osista muodostuu osa siitä tietoinen päätöksentekijästä: joka on sekä ego, että ei ole samaan aikaan.

Vaikka ego on minä, niin se ei silti ole. Se ei ole paha, tai vihollinen. Egosta voi olla hyötyä, tai siitä voi olla haittaa ja harmia. Mitä tulee henkilökohtaiseen kasvuun, egomme on meidän suurin vastustajamme.

Jotta kykenisimme näkemään mitä kaikkea vastusta egomme luo meidän elämäämme, tarvitsemme aikaa dialogille, reflektiolle ja oppimiselle.

Usein olemme sokeita omille lukoillemme ja sisäiselle vastustajallemme. Jos kuitenkin herkistymme, sisäinen vastustajamme paljastuu hetkittäin meille. Tämän vuoksi jatkuva reflektio itsemme kanssa ja dialogi ympäristömme kanssa ovat valtavan arvokkaita harjoituksia.

Minkälaista olisi hyveellinen elämä?

Minkälaista elämäsi olisi, jos kykenisit elämään hyveellisesti päivästä toiseen?

Todennäköisesti se olisi jotain totta, hyvää ja kaunista.

Ego on todennäköisesti se voima ja vastustaja, joka meitä estää toimimasta näin. Hyveelliseen elämään tarvitaan vain oikeaa toimintaa ja kuka meitä estää toimimasta oikein: egomme. Tämä on sisäistä työtä siinä mielessä, että ainoastaan me voimme valita ja toimia. Ulkoista työtä siinä mielessä, että oma epäkypsyytemme paljastuu usein suhteessa muihin ihmisiin.

Toimiessamme muiden ihmisten kanssa saamme kokemuksia, joita reflektoimalla sisäiseen sekä opittuun viisauteen voimme paljastua itsellemme.

Suosittelen lämpimästi jatkuvasti opiskelemaan ja määräämään itselleen kirjoja aiheista, joiden kanssa työskentelee. Tämä on menetelmänä sellainen, jolla et ainoastaan saa luettua huomattavasti enemmän, vaan oikeasti pääset eteenpäin ihmisenä. Yleensä hyvä kirjasuositus itselle on tullut myös monen muun luotettavan ihmisen suosittelemana. On olemassa valtavia määriä tietoa niistä aiheista, joiden kanssa sinä juuri kamppailet sisäistä vastustajaasi vastaan.

Olen onnistuneesti tunnistanut ja muuttanut epätoivottuja käyttäytymismalleja kuten addiktio ja obsessio omasta elämästäni kasvaneen ymmärryksen avulla. Sitten myöhemmin olen rakentanut myönteisempiä tapoja ja rituaaleja elämääni kuten meditaatio, liikunnallinen aktiivisuus, opiskelu ja työnteko.

Määritelmämme mukaan ego on minäkuvamme. Minäkuvamme puolestaan voi olla yhtä kuin identiteettimme eli ego on yhtä kuin identiteettimme. Jari Sarasvuo kiteyttää hienosti, että identiteetti on suurin vipumme.

Egomme estää meitä määrittelemästä itseämme ja tulemasta siksi, joksi voisimme tulla. Se kuka me olemme, on meidän suurin vastustajamme, siinä kuka me voisimme olla.

Se kuka me valitsemme olla, on meidän vipumme.