statue-3521476_640.jpg

Ihmisissä on valtaavaa potentiaalia.

Goethen neuvo “kohtele ihmistä niin kuin hän on, niin hän pysyy sellaisena kuin hän on. Jos kohtelet yksilöä niin kuin hän voisi olla, hänestä tulee se mikä hänestä voi tulla” on erittäin hyvä siihen miten saada tämä potentiaali käyttöön.

Kykenemme näkemään ihmisissä jotain, joka on heille itselleen salattua. Ihminen ansaitsee tulla kohdelluksi sen mukaan, mitä hän kykenee olla ja näin hän saattaa innostua tekemään todelliseksi tämän hänen asetetun uskon tai jopa jotain enemmänkin.

Jotta ihmisistä tämän potentiaalin saa käyttöön, täytyy rakastaa. Jari Sarasvuo määrittelee rakkauden Dr. Scott M. Beckiä mukaillen: ”rakkaus on vimmainen halu kasvattaa itseä, jotta saisi ravita toisen ja sitä kautta omaa hengellistä kasvua.”

Vimmainen halu kasvattaa itseä muiden ihmisten hyvinvoinnin kasvattamiseksi on rakkautta. Rakkaus synnyttää lisää järjestystä tässä elämässä sitä entropiaa ja kaaosta vastaan, joka on kuolema ja epäjärjestys. Rakkaus edellyttää sisäistä työtä. Aikamme stoalaisimpia ajatuksia kiteyttävä laulaja Elastinen kiteyttää Eteen ja Ylös[2] biisissä: ”alotan ittestäni, korjaan mun mielen.”

Mestaruus itsestäsi on parasta mitä tältä elämältä uskallat toivoa, sillä siihen suuntaan eteneminen on sinun tietoisessa hallinnassasi. Kun olet oman elämänsä mestari, osaat toimia hyveellisesti ja kohdella muita ihmisiä heidän ansaitsemallaan tavalla.

Mestaruuden tunnistaa monesti siitä, että kykenee tekemään toistuvasti taitavia valintoja ja toimimaan kypsästi. Kypsä käyttäytymismalli on hyveellistä toimintaa. Buddhan viittamaa kultainen keskitie on esimerkki kypsästä toiminnasta. Kultaisen keskitien mukaisesti, hyve on kahden paheen puristuksessa.

Robert Moore ja Douglas Gillette ovat vieneet Jungin arkkityyppiteorioita vielä pidemmälle kirjassaan King, Warrior, Magician, Lover: Rediscovering the Archetypes of the Mature Masculine. Siinä arkkityypit ovat jaettu kahteen ensin kahteen osaan: kypsät ja epäkypsät. Molemmissa on sekä keskitien käyttäytyminen, että kaksi varjoa. Arkkityyppien tiedostaminen saattaa helpottaa hyveellistä toimintaa.

Emme ole täydellisiä, tai kykene täydellisyyteen. Voimme kuitenkin pyrkiä erinomaisuuteen. Seneca kirjoitti osuvasti elämän lyhyydestä teoksessaan, että ”on parempi luoda tilinpäätös omasta elämästään kuin viljamarkkinoilta.” Senecan viisautta voi soveltaa vaikka tekemällä tilinpäätöksen joka päivästään: missä toimin hyveellisesti, mitä voisin tehdä toisin? Oma elämäntarkoitukseni on hyvä karma ja kirjoitan siihen liittyen tilanteet, joissa toimin tai epäonnistuin toimia hyveellisestä päivän päätteeksi siihen.

Opiskele omia paheitasi ja hyveitäsi, jotta voisit antaa muille enemmän. Omassa kohtalossa on onnistuminen edellytys sille, että voi olla muille ihmisille avuksi ja antaa enemmän.

Iloa ja energiaa!

Janne

 

P.s. Jos haluat lisää ajatuksia siihen, miten onnistua matkalla oman elämänsä mestaruuteen suosittelen Jonas Salzgeberin artikkelia aiheesta Self-Mastery (englanniksi): https://www.njlifehacks.com/formula-self-mastery-why-and-how-to-improve-yourself/

 

Lähteet:

 [1] http://paaauki.blogspot.com/2009/07/mina-ja-sarasvuo-eli-mita-tulee-tietaa.html

[2] https://lyrics.fi/elastinen/eteen-ja-ylos