person-598191_640.jpg

Carol Dweckin Growth Mindset kirjassa on hyvin kiteytetty ajatus mikä erottaa tämän niin kutsutun kasvuajattelutavan joustamattomasta (fixed) ajattelutavasta: se on keskittyminen tekemiseen tai lopputulemaan. Lapset, jotka saavat huomiota oikeasta tekemisestä todennäköisemmin näkevät oman potentiaalinsa kuin lapset, jotka saavat palautetta lopputulemasta.

Elämässä paljon samanlaista ajattelutapaa liittyy tekemiseen. Kun ihminen on paineen alla on useita eri tapoja miten hän voi reagoida: yksi voi tarttua toimeen, toinen saattaa välttää toimeen tarttumista. Rohkeus on kykyä toimia peloista huolimatta. Syy välttelemiseen saattaa olla nimenomaan epäonnistumisen pelko.

Epäonnistuminen on rankkaa, jos sitä ajattele sillä epäonnistumista. Jos epäonnistumista kuitenkin katsoo eteenpäin vievänä materiaalina kokemukselle eli oppimisena, niin se on hyvä asia. Oppimista tulisi kannustaa, kuin myös tekemistä sekä sen jälkeistä reflektiota.

Oikeaa tekemistä tulisi tukea ohjaavalla palautteella ja kannustamalla tekemiseen. Tietenkin myös onnistumisia tulee juhlia.

Rohkeus tehdä oikeita asioita.

Nöyryys ottaa opiksi omista vastoinkäymisistä sekä muiden ihmisten opeista.

Näistä on mestarillisuus tehty.

Kun kaikki tekeminen opettaa ja vie sinua lähemmäs sitä mitä haluat olla, niin onnistut vääjäämättä lopulta.