books-21849_640.jpg

Oppimisesta puhutaan paljon, mutta mitä se on. Nopealla Googlauksella löytyneet määritelmät jäivät aika epäselkeiksi. Suomenkielisen Wikipedian määritelmä ”oppiminen on tietojen, taitojen tai tapojen omaksumista.”

Dare to Learn Akseli Huhtanen on määritellyt oppimisen kattavammin:

”Oppiminen on prosessi, jossa

  • ​oppija on aktiivinen,
  • uudet tiedot ja taidot rakentuvat muistissa aiempien merkitysten päälle,
  • on kyse sosiaalisesta vuorovaikutuksesta,
  • suuntaudutaan aitoon ympäristöön ja toimintavalmiuksiin siellä,
  • vaaditaan oppijan motivaatiota ja tarkkaavaisuutta opittavaan ainekseen ja
  • voi kehittyä taitavammaksi.”

Englanninkielisen Wikipedian oppimisen määritelmässä viitataan Richard Gross, Psychology: The Science of Mind and Behaviour -teokseen, josta on haettu määritelmä ”Learning is the process of acquiring new, or modifying existing, knowledge, behaviors, skills, values, or preferences.” Oppiminen on prosessi hankkia tai muokata olemassa olevaa tietoa, käyttäytymistä, taitoja, arvoja tai mieltymyksiä.

Prosessin puolestaan voisi määritellä joukoksi toistuvia toimintoja, joilla pyritään saamaan aikaan haluttu lopputulema.

Oppiminen on vahvasti tekemistä, jonkin asian hankkimiseksi tai muuttamiseksi.

Oppiminen on tietoista muuttamista ja muuttumista.

Miksi muuttuminen olikaan tärkeää? Muutoskyky on muuttuvassa maailmassa elinehto. Ihminenhän ei ole enää pitkään aikaan ollut pelkän biologisen evoluution tulos, vaan olemme saavuttaneet kyvyn oppia ja muuttaa toimintaamme myös muuten kuin luonnonvalinnan seurauksena. Olemme saavuttaneet kyvyn oppia ja kyvyn oppia myös muilta. Tämä on johtanut kulttuurievoluution, jossa voimme jakaa aikaisempia oppejamme ja osaamistamme muiden ihmisten käyttöön, ilman, että kaikkien meidän tarvitsee käydä samoja kokemuksia läpi omakohtaisesti.

Uuden oppiminen tuo kokonaan uusia mahdollisuuksia meille. Sellaisia mahdollisuuksia, jotka eivät olleet aikaisemmin mahdollisia.

Oppiminen pitää elämän mielenkiintoisena. Albert Einstein sanoi, “once you stop learning you start dying” ― eli sinä päivänä kun lopetat oppimisen, aloitat kuolemisen. Oppiminen on elämään perusluonne, joko me opimme ja elämme tai me kuolemme.

Opitaan ja kuollaan, tai sitten vaan kuollaan.