girl-2696947_640.jpg

 

Mitä ikinä tapahtuukin, niin se mikä erottaa elämän entropiasta on kyky kasvaa. Kasvu on elämän perusluonne. Tietoiselle olennolle elämä voi tuntua kokemuksena esimerkiksi siltä, että se saa aikaa väsymystä, pelkoa tai kipua (henkistä tai fyysistä).

Parhaimmallakaan tasolla ja aikomuksillakaan toimiessa emme välttämättä kykene vastoinkäymisiltä välttymään, eikä tarkoituskaan ole.

Kyky elää ja kasvaa vastoinkäymisistä huolimatta on täyttymyksellisen elämän ytimessä.  Me kaikki olemme vajaita, epätäydellisiä niin kauan kuin me elämme. Yksi elämä ei riitä siihen valmistumiseen tai täydellisyyteen valitettavasti.

On olemassa poikkeuksellisia ihmisiä, jotka muiden ihmisten silmissä saavuttaa kaiken olemassa olevilla mittareilla ja näin saavuttavat kaiken mitä muut ihmiset pitävät merkityksellisenä. Saavuttaminen poikkeuksellistakaan menestystä ei kuitenkaan tarkoita täydellisyyttä. Menestyksestä seuraa tarkkailijoiden silmissä kognitiivinen vinouma eli ajatteluharha, jota kutsutaan haloefektiksi. Haloefektin seurauksena menestys tarkoittaa, että koska ihminen on pätevä tässä, hänen täytyy olla pätevä myös toisaalla.

Haloefektin vastavoima on stigma-efekti, jossa kielteiset asiat heijastuvat kaikkialle muualle myös.

Olemme epätäydellisiä ja nämä kaksi ajatteluharhaa ovat vastaa jäävuoren terävin kärki siitä kaikesta.

Sokrates tiesi, ettei tiedä mitään. Yhdeksän vuoden ajan henkilökohtaisen kasvun tutkimustyön pohjalta tiedän kuinka paljon minulla ja sinulla on vielä varaa kasvaa ihmisenä. Omalla kohdallani kasvuvaraa on todella paljon joka päivä opin itsestäni uusia puutteita ja vajavaisuuksia.

Se, että ymmärtää ja haluaa ymmärtää omia vajavaisuuksiaan on hyvä lähtökohta kasvulle.

Kasvu on henkilökohtainen juttu ja mittarikin täytyisi olla itse, eikä muut. Muihin keskittyminen on hallinnantunteen ulkopuolella, eikä niihin asioihin keskittyminen auta jaksamaan.

Elämän perusluonne on pyrkimys kasvaa, lisääntyä ja kuolla. Kasvu syntyy kyvystä muuttaa energiaa haluttuun muotoon. Se miten me käytämme elämäämme ja energiaamme vaikuttaa elämään itsessään suurempana energiavirtana. Elämällä on taipumus vahvistaa niitä, jotka palvelevat tuota perusluonnetta ja karsia pois niitä, jotka eivät tuota perusluonnetta palvele.

Elämä tahtoo kasvaa perusluonteensa vuoksi. Voimana elämä on yhtä äärimmäinen kuin entropia. Asiat haluavat organisoitua toisessa päässä ja toisessa päässä ne haluavat palata takaisin perusosiin.

Ihmisen elämässä voimme toki valita, että haluammeko me olla mukana vahvistamassa elämän perusluonnetta, vai sitten hangata vastaan. Henkilökohtaisesti olen kokeillut kumpaakin vaihtoehtoa ja todennut, että vaikka kasvamisen polku pelottaa, on kivulias ja oikeastaan kaikkea kielteistä mitä ikinä voikaan kuvitella, niin on se samaan aikaan myös kaikkea paljon myönteisempää mitä voi kuvitella. Sen vuoksi olen valinnut kasvamisen nyt viimeisen yhdeksän vuotta joka päivä ja sitä voin kyllä suositella.

Kasvaminen on kivuliaista, vastoinkäymisiä tulee. Väärinymmärryksiä tulee. Sattuu. Satutat. Itkettää. Naurattaa. Kasvussa on koko tunneskaala mukana ja se tekee siitä todella täyttymyksellistä. Lopulta ratkaisee se, että mitä sinä näillä kokemuksillasi teet.

Nassim Nicholas Talebilla on ajatus antifragiilista eli esimerkiksi sellaisesta asiasta tai ihmisestä, joka vahvistuu kohdatessaan vastoinkäymisiä. Esimerkkinä hän käyttää mytologista hydraa, jolle kasvaa lisää päitä sitä mukaa kun näitä katkoo miekalla. Kyseessähän on siis siitä, miten elävä organismi reagoi kun häneen asettaa painetta.

Mitä sinulle tapahtuu, kun elämä asettaa sinulle panoksia?

Miten elämäsi kokemukset sinua vahvistavat?

Ajattele kaikkia kokemuksiasi sinua valmentavina asioina. Mikäli et onnistunut, et ole epäonnistunut vaan oppinut. Oppiminen johtaa lopulta siihen, että onnistut.

Kyky kasvaa vastoinkäymisistä huolimatta tulee kyvystä suhtautua asioihin. Keskity asioihin, joista sinä päätät ja jotka vievät sinua sekä elämää eteenpäin. Keskity siis siihen mitä voit ottaa käyttöön tästä kokemuksesta, opi! Opi nauttimaan kaikki mitä elämä sinulle tarjoaa kiitollisena ja nöyränä. Vahvista elämän sinulle antamia lahjoja ja kohtele niitä sen mukaisella kunnioituksella ja rakkaudella ja ryhdy antamaan niistä takaisin elämälle.

Elämä on mieletön tilaisuus saada, antaa ja olla osa suurempaa energiavirtaa. Ei ole itsestään selvää olla elossa ja kokea koko elämän tunneskaalaa ja kääntää sitä joksikin itseä ja muita palvelevaksi.