Hs-2009-25-e-full_jpg.jpg

Johtaminen on ymmärtääkseni alun perin suomenkielessä tarkoittanut mieleenpalauttamista eli muistuttamista.

Alkeellisimmalla tasolla me palautamme itsellemme mieleen tärkeimpiä asioita juuri nyt. Sitten kun oikeasti saamme asioita tehtyä, niin se on johtajuuden ydintä: tärkeimpien asioiden toimeenpanokykyä ja aikaansaamista.

Mitään tärkeitä asioita ei kannata tehdä yksin. Pohjimmiltaakin ihminen on yhteisöllinen laumaeläin ja oikeastaan kaikki mitä hyvinvoinniksi voidaan kutsua niin perustuu huomioon, valtaan ja rakkauteen jota saamme yhteisöltämme.

Johtaminen liittyy vahvasti siis prioriteetteihin, muistiin sekä asemaamme yhteisössä. Johtaminen on niiden asioiden mieleen palauttamista mitkä ovat yhteisesti tärkeitä.

Johtaminen lähtee vastuusta vahvistaa omaa kykyä palvella muita. Kun tämä toteutuu pystymme ottamaan vastuuta laajemminkin yhteisöstä.

Vastuun ottamisen edellytys on hahmottaa yhteisöä ja tilaa laajemmin. Jotta sitten pystymme toteuttamaan johtamisen perustehtävää, eli muistuttaa tärkeimmistä asiosta sekä seurata, että ne tulee tehdyksi niin tarvitsemme aloitteellisuutta ja tarkkaavaisuutta. Kun oma-aloitteellisesti otamme selvää asioista ja tarkkkailemme ympäristöämme me saamme syvää ymmärrystä. Ymmärrys puolestaan muodostuu perusteeksi reagoida mikäli tarpeen on.

Tila ja yhteisö on osa johtajaa. Johtaja on avaruus niiden tähtien ympärillä kuten vuoden K-Citymarket kauppias Markku Hautala sanoi.

Avaruus metafora kuvaa hyvin sitä johtajan kykyä havaita mitä kulttuurissa (eli yhteisön tavassa toimia) tapahtuuu. Kulttuuriin kautta puolestaan vahvat yksilöt ilmentävät itseään.

Johtajat ovat niitä jotka mahdollistavat turvallisen ympäristön ihmisille antaa parastaan. Kyseessä on vastavuoroinen suhde yhteisöön ja ympäristöön. Johtajan tehtävänä on muistuttaa tärkeimmästä tekemisestä ja pitää huolta, että tähdet pystyvät palamaan kirkkaasti ja pitkään kunnes nekin lopulta muuttavat muotoaan.

Iloista illan jatkoa!

Janne