animal-3346192_640.jpg

Kieli mahdollisti yhteistyön ja yhteisten uskomuksien synnyn. Tästä syntyi myös sellainen uskonto jota rahaksi kutsutaan. Sen lisäksi, että raha on uskomus, se on teknologia. Yksinkertaisimmankin vaihdannan välineen, vaikkapa oravannahkan tai kiven voi laskea. Raha on siis fyysisessä tai digitaalisessa olomuodossaan mitattavaa ja koska se on mitattavaa, niin sitä voidaan verrata. Rahasta on siis tullut sosiaalisen arvon määrittämisen mittari myös.

Kansallisvaltiot ovat perinteisesti istuneet verotusoikeuden sekä rahanpainon takana. Tällä aikakaudella kuitenkin yritykset ovat löytäneet tapoja luoda varautta palvelemalla ihmisiä tavaroilla ja palveluilla ja näin luoden sosiaalista arvoa josta ihmiset ovat valmiita maksamaan oikeaa hintaa. Tämä on aiheuttanut sen, että joistakin yrityksistä on tullut varakkaampia ja vaikutusvaltaisempia kuin monista valtioista.

Kaiken taustalla on muutosnopeus: maailma muuttuu tänään nopeammin kuin eilen, muutos tapahtuu siis eksponentiaalisesti eikä lineaarisesti kuten aikaisemmin historiassa on tapahtunut. Teknologia mahdollistaa eksponentiaalisen kasvun ja tämän seurauksena meillä on enemmän tietoa ja ymmärrystä kuin koskaan aikaisemmin tunnetun historian aikana.

Internetin myötä kommunikaatio on tiivistynyt. Ihmisen kannalta kommunikaation tiiveys tarkoittaa, että sosiaalista arvoa on helpompi ja nopeampi verrata vaikka globiaalisti. Raha on vahvasti muuttanut muotoaan fyysisestä olemuksesta digitaaliseen, harva enää pohjoismaissa tarvitsee käteistä ellei sitä halua.

Sitä suurempi ja nopeampi muutos on meneillään se on teknologinen muutos rahan luonteessa. Yksi esimerkki tästä ovat lohkoketjut. Kyse on teknologian muutoksesta, joka on niin nopeaa, että siinä on vaikea pysyä perässä ja ymmärtää sen vaikutuksia.

Puhun nyt lohkoketjuista teknologiana ja mahdollistajana. Vertauskuvana voisi käyttää vaikka moottoriteitä autoille. Samaan tapaan kuin ensimmäiset autot ajoivat mutateillä, niin ensimmäiset lohkoketjut aloittivat ympäristöstä, jossa infrastruktuuria ei ollut paikalla.

Lohkoketjut tulevat erityisesti muuttamaan rahan luonteen, koska kohta jokaisella tietyllä tapaa voi olla oma rahansa ja kaikkien näiden rahojen välillä voi tapahtua arvon siirtoa silmänräpäyksessä. Raha tulee merkitsemään enemmän ja enemmän sosiaalista arvoa.

Koska lohkoketjut toimivat teknologiana internetin yli hajautetusti, niin se tarkoittaa myös vallan uudelleen jakoa. Kaikki ketkä sitä valitsevat käyttää yksinkertaisesti katoavat kansallispankkien kontrollista. Mitä tämä tekee perinteiselle kansailaissuhteelle? Näitä asioita on vaikea arvioida.

Pohdinnassani olen kuitenkin usein kysynyt itseltäni, että miksi kansallisvaltioita on enää olemssa. Toki turvallisuus, tarinat, verot jne. ovat tärkeä ja rakas osa sitä. Mietin kuitenkin, että mikä ihmiskuntaa oikeasti vie eteenpäin.

Lohkoketju teknologiat yhdistävät rahajärjestelmät ja tuovat ihmeellistä avoimuutta sekä luottamusta maailmaan. On jännittävään nähdä mitä tapahtuu kun tämä teknologia alkaa toimia yhdessä esimerkiksi joukkorahoitusten kanssa.

Maailma on matkalla kohti sellaista, jossa suosituimmat ideat pärjäävät, tulevat rahoitetuksi. Olemme siirtymässä suosiotalouteen, jossa oikeastaan elämänsä voi rahoittaa suosituilla ideoilla. Lohkoketjut näet tulevat pilkkomaan kaikenlaisia rahoituksen kustannuksia ja näin mahdollistavat mitä kummimpia ilmiöitä.

* * *

Syvällisempää ymmärrystä siihen mitä lohkoketjut ovat ja mitä mahdollisuuksia ne pitävät sisällään niin pitää sisällään kirjat The Internet of Money osat yksi ja kaksi. Kirjat enemmänkin pyrkivät kertomaan mistä tässä hommassa on kyse kuin mistään muusta. Itselleni oli aivan silmiä avaavaa kuulla laadukkaasta tiivistyksestä, että mitä tämä voisi tarkoittaa kuin sen sijaan, että lukee netistä Bitcoin sitä, lohkoketju tätä.

Kirjoissa kuvaillaan lohketjua antifragiiliksi eli systeemiksi joka vahvistuu kun siihen kohdistaa painetta. Mikäli on näin, niin olemme vasta ottaneet matkamme ensimmäisen hapuilevan askeleen ja kyseessä ei ole ainoastaan rahan muutos, vaan paljon paljon suurempi muutos vanhan sekä uuden välillä.