dandelion-2817950_1280

Kuten edellisessä Todellisuus & henkinen evoluutio -blogissa opimme, persoona koostuu kolmesta erilaisesta energiasta:

  1. Tama eli passiivinen tai vastustuva energia. Ihminen jolla tämä on vallalla on väliinpitämätön ja väsynyt. Tama sitoo meidän piittaamattomuuteen.
  2. Raja eli toiminnallinen energia. Ihminen on energinen! Raja on intohimoa joka nousee itsekkäästä halusta ja tarrautumisesta. Raja energiaa sitoo meidät pakonomaiseen toimintaan.
  3. Sattva eli harmoninen energia. Ihminen on rauhallinen, luova, myötätuntoinen sekä epäitsekäs. Sattva sitoo meidät onnellisuuteen.

Näiden energioiden suhde vaihtelee. Tama vallitsee kun sekä sattva, että raja ovat vielä unessa. Raja vallitsee kun sattva energia on vielä heikko ja näin tama energia ylivoimaista. Sattva energia vallitsee kun raja ja tama energiat muutetaan käyttöön.

Energia muuttaa muotoaan kun sitä käytetään. Tamasta rajaksi riittää innostuneisuus, aktiivusuus ja eneriga. Rajasta sattvaksi täytyy energia kanavoida kohti suurempaa tarkoitusta, ilman itsekkäitä päämääriä.

Henkinen evoluutio tarkoittaa, että ihminen on kyennyt yli ajan muuttamaan vallitsevien energioiden suhdetta esimerkiksi vallitsevasta passiivisen energian tilasta vaikkapa toiminnalliseen tai harmoniseen ja luovaan energiaan.

Fysiikassa energiahan käytettynä ei häviä vaan muuttaa muotoaan.

Sattva tilaa kuvaillaan onnelliseksi, rauhalliseksi, täytttymkselliseksi, elämänvoimaiseksi ja luovaksi tilaksi. Henkisen evoluution tavoite on palautua ykseyden tilaan eli mieleen joka on paikallaan. Silloin sielu lepää ykseydessä joka on pysyvää iloa.

Kyseessä on siis apaattisten, passiivisen energian muuttamisesta ensin innostuneeksi ja energiseksi toiminnaksi. Lopulta tuon innostuneen energian muuttamisesta epäitsekkääksi muita palvelevaksi toiminnaksi.

Harjoitus jota Krishna suosittelee Gitassa prinssi Arjunalle on Karma Yoga, eli hyveellinen toiminta arjessa. Sen sijaan, että Krishna suosittelisi prinssiä menemään meditoimaan johonkin luolaan, hän kehottaa tätä harjoittamaan hyveitä arjessa.

* * *

Tämä on Bhagavad Gita blogisarjan kolmas osa. Lue toki myös muut osat:

  1. Johdanto Gitaan
  2. Karma
  3. Todellisuus ja henkinen evoluutio
  4. Energian muuttaminen
  5. Epäitsekäs palvelu ja tarrautumattomuus toiminnan hedelemiin
  6. Myötätunto
  7. Korkein tavoite

Iloista päivän jatkoa!

Janne

Lähteet:

The Bhagavad Gita (Easwaran’s Classics of Indian Spirituality) / Easwaran Ed., Eknath