murudeshwar-172586_640.jpg

Kirjaimellisesti karma Gitassa tarkoittaa tekoa tai toimintaa. Karman laki taas viittaa perimmäiseen lakiin syystä ja seurauksesta, jonka katsotaan läpäisevän kaiken olemassaolon.

Kaikki tapahtumat ovat sekä syy, että seuraus. Jokaisella teolla on samankaltaiset seuraamukset, joilla sen seurauksena on myöhempiä seuraamiksua ja niin edelleen. Näin jokainen teko, jokainen karma on seuraus edellisestä karmasta.

Kaikki mitä teemme tuottaa karmaa mielessämme. Karman siemenet siis kylvetään mieleen, pikemminkin kuin maailmaan. Esimerkiksi tarrautuminen on sellaista karmaa, jonka Gita luokittelee miellyttäväksi alkuun, mutta katkeraksi myrkyksi lopulta, joka johtuu ehdollistumisen kivuliaasta orjuudesta.

On valaisevaa ajatella karmaa opettavana voimana, jonka tarkoitus on opettaa yksilöä elämään harmoniassa todellisuuden (dharma) kanssa. Tärkeää olisi siis edistää kokonaisuuden hyvinvointia pikemminkin kuin pyrkiä kohti itsekkäistä päämääriä muiden kustannuksella.

Karman laki sanoo yksiselitteisesti, että vaikka me emme kykene näkemään kaikki yhteyksiä, me voimme olla varmoja, että kaikki mikä tapahtuu meille – hyvä tai paha, on peräisin jostain mitä me teimme tai ajattelimme. Olemme vastuussa siitä mitä meille tapahtuu, vaikka emme ymmärtäisikään, että miten.

Suurin osa ihmisen hyvästä tai pahasta toiminnasta on turmeltunut egon mukana olosta. Sellainen toiminta ei pysty puhdistamaan tietoisuutta, koska se luo uutta karmaa mielessä. Epäitsekäs palvelutyö puhdistaa tietoisuuden, koska mikäli ego ei osallistu toimintaan niin uutta karmaa ei synny.

Yhteenvetona karmaa syntyy siis mielessämme kun tarraudumme ajatuksiin, ihmisiin tai työn hedelmiin. Epäitsekäs toiminta ei tuota uutta karmaa ja luo mahdollisuuden puhdistaa mieltämme.

Gitassa pohjoinen tie tarkoittaa, että sielu vapautuu karmasta ja näin sen ei tarvitse enää uudelleensyntyä. Eteläinen tie taas johtaa uudelleensyntymään, sellaiseen elämään joka sopii hänen karmalleen.

* * *

Tämä on toinen osa Bhagavad Gita muistiinpanojen tiivistyksestä. Päivitän muut osat tähän sitä mukaan kun ne valmistuvat:

  1. Johdanto Gitaan
  2. Karma
  3. Todellisuus ja henkinen evoluutio
  4. Energian muuttaminen
  5. Epäitsekäs palvelu ja tarrautumattomuus toiminnan hedelemiin
  6. Myötätunto
  7. Korkein tavoite